Program

 

1. DEN – 22.11. LEGISLATIVA
9:00-9:30 registrace
9:30-10:30 Jan Habart, CZ Biom Úvod a novinky v oboru biomasy
zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu Aktuální stav notifikace podpory OZE
Pavlína Voláková, Energetický regulační úřad Zkušenosti z kontrol ve výtopnách a teplárnách.
10:30-11:00 přestávka
PEVNÁ BIOMASA A TEPLO
11:00-12:20 zástupce České spořitelny Financování nových projektů na zpracování biomasy
zástupce AEBIOM Biomasa v EU
zástupce AEBIOM Využití biomasy v Africe
12:20-13:30 oběd
13:30-14:50 Milan Váša, E.ON Technická opatření na ekonomizéru biomasového zdroje v Teplárně Mydlovary
Marek Jedlička, Agropellets Biouhel
Libor Pavlíček, Step Trutnov Výroba a skladování tepla pro potřeby zemědělských objektů
EXKURZE
15:00-18:00 teplo – exkurze A Teplárna Třebíč
15:00-18:00 bioplyn – exkurze B BPS Okříšky
19:00-02:00 VEČERNÍ PROGRAM Alternátor

 

2. DEN – 23.11. BIOPLYN
8:40-9:00 registrace
9:00-10:10 Adam Moravec, CZ Biom Výkaznictví tepla z BPS, nová podpora pro BPS
Kristýna Husáková, Ministerstvo životního prostředí Nový odpadářský zákon
Luděk Šikola, Doucha Šikola advokáti Podmínky pro přiznání tarifu AF1
Ondřej Frič, agriKomp Mokrá fermentace odpadních surovin
10:10-10:30 přestávka
10:30-11:50 Robert Štefanec, NRG flex Praktické skúsenosti z prípravy projektov a žiadostí o investičné dotácie na vyvedenie tepla z BPS
zástupce spol. TEDOM Trigenerace – výroba chladu
zástupce BPS Hrotovice Využití tepla z BPS Hrotovice
Blahoslav Němeček, Ernst Young Regulace tepla z BPS
11:50-12:50 oběd
12:50-14:30 Jan Ruml, Český plynárenský svaz Bude biometan součástí plynárenské soustavy?
zástupce spol. Farmtec Biometan
zástupce spol. RWE Příprava pilotního projektu bioCNG
zástupce spol. Karla Energize Nové emisní limity pro kogeneraci
Jaroslav Tomášek, Česká zemědělská univerzita Stimulace osiva čiroku a kukuřice pro praktické využití

Přednášky odbornílů z AEBIOM budou tlumočeny do češtiny.