CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Školení PRV

Školení PRV

CZ Biom v roce 2017 pořádal sérii školení pro majitele, provozovatele či obsluhu různých zařízení na biomasu – bioplynových stanic, tepláren a kompostáren.

Každý kurz měl kapacitu min. 18 účastníků.

Školení jsou pro účastníky ZDARMA.

 

Termín Školení Místo
22.-24.2.2017 Kurz provozu bioplynových stanic Červený Újezd u Prahy uskutečněno
22.-24.3.2017 Kurz provozu bioplynových stanic Olomouc uskutečněno
25.4.2017 Kurz provozu kompostáren Týn nad Vltavou uskutečněno
16.5.2017 Kurz provozu kompostáren Napajedla uskutečněno
24.-26.5.2017 Kurz provozu bioplynových stanic Střelice u Brna uskutečněno
19.9.2017 Kurz provozu výroben tepla z biomasy Třebíč uskutečněno
21.9.2017 Kurz provozu výroben tepla z biomasy Klášterec nad Ohří uskutečněno
11.-13.10.2017 Kurz provozu bioplynových stanic Hradec Králové uskutečněno

 

Přihlašování na Kurz provozu BPS ZDE

Přihlašování na Kurz provozu kompostáren ZDE

Přihlašování na Kurz provozu výroben tepla ZDE

 

Popis projektu

Název projektu: Cyklus vzdělávacích kurzů pro zemědělce využívající biomasu, bioplyn a kompost

Předmětem projektu je organizace cyklu vzdělávacích kurzů pro zemědělské podniky (případně pro malé a střední podniky na venkově), kteří jsou výrobci bioplynu, tepla z biomasy nebo výrobci kompostu. Cílovými skupinami jsou tedy 3 skupiny zemědělských podniků: provozovatelé bioplynových stanic, výrobci tepla z biomasy a provozovatelé kompostáren. Celkový počet kurzů je 8, přičemž 4 třídenní kurzy budou určeny pro provozovatele bioplynových stanic, 2 jednodenní pro výrobce tepla a 2 jednodenní pro provozovatele kompostáren. Provozování výše uvedených provozů umožňuje zemědělským podnikům diverzifikovat svou činnost a zvyšovat tak svou konkurenceschopnost na trhu. Organizace těchto kurzů vychází z dosavadní praxe žadatele – Českého sdružení pro biomasu, které obdobné kurzy organizuje již v současnosti a to jak pro své členy, tak v rámci své osvětové činnosti i pro širší veřejnost. Úspěch a zájem o dosavadní kurzy vyplývá z poměrně dynamického vývoje těchto odvětví, která se mění jak technologicky tak legislativně. To samozřejmě vyvolává zájem u provozovatelů o přísun kvalitních a relevantních informací o posledních trendech a inovacích v daném oboru. Vedle vlastního vzdělávacího kurzu, který bude realizován prostřednictvím klasických přednášek a prezentací, bude součástí všech kurzů exkurze do vzorového provozu s možností diskuse nad častými problémy provozování těchto zařízení. Jako výstup bude účastníkům kurzů poskytnut výukový materiál a absolventům certifikát o absolvování vzdělávacího kurzu.

Školení jsou podpořena financemi od Evropské komise z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), který je v ČR realizován prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR na roky 2014 – 2020 (PRV).

CZ_RO_B_C

logo PRV 1