CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Akce > Rok 2017 > Valná hromada 2017

Valná hromada 2017

Srdečně zveme všechny členy CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu, z.s. na Valnou hromadu, která se uskuteční dne 6.4.2017 v hotelu Floret v Průhonicích u Prahy.

Tento rok je Valná hromada volební, což znamená, že bude voleno nové předsednictvo a revizní komise. Každý člen tak může ovlinit další směřování spolku CZ Biom.

PROGRAM

Od Do Téma
9:00 9:30 Registrace
9:30 9:40 Zahájení a úvodní slovo – Jan Habart, CZ Biom
9:40 10:00 Nová směrnice o OZE, cíle do r. 2030 – Zimní balíček – Martin Bursík, Komora OZE
10:00 10:15 Podpora tepla v ČR a zahraničí – Jan Habart, CZ Biom
10:15 10:30 Aktuální vývoj v oblasti notifikace OZE – Jan Habart, CZ Biom
10:30 10:50 Přestávka
10:50 11:10 Účtování nákladů v podniku s BPS Blahoslav Němeček, EY
11:10 11:40 Zahájení Valné hromady, schválení programu a rozpočtu CZ Biom
11:40 12:20 Představení kandidátů do předsednictva a revizní komise CZ Biom
12:20 12:30 Volby předsednictva a revizní komise CZ Biom
12:30 13:15 Oběd
13:15 13:45 Zkušenosti z kontrol ERÚ a diskuze – Vít Šimon, ZD Maleč
13:45 13:55 Využití tepla z BPS Robert Štefanec, NRG flex
13:55 14:30 Oznámení výsledků Valné hromady a ukončení VH

PLNÁ MOC

V případě, že se Valné hromady nemůže zúčastnit žádný zástupce společnosti, která je členem CZ Biom a přesto by chtěla, aby její hlasy nepropadly, může použít Plnou moc.

  • Pokud víte o jiné společnosti, která je členem CZ Biom a jejíž zástupce se Valné hromady 100 % zúčastní, můžete na jeho jméno vypsat Plnou moc.
  • POZOR! Plná moc musí být vypsána i v případě, že se Valné hromady zúčastní jiný zástupce společnosti než je jednatel / ředitel / předseda představenstva.

Podpis Zmocnitele na Plné moci musí být úředně ověřený!

Každý zástupce může disponovat maximálně 160 hlasy. Počet hlasů jednotlivých společností se odvíjí od placeného členského příspěvku, tzn. za každých zaplacených 3.000 Kč náleží 1 hlas (např. za členský příspěvek 30.000 Kč má společnost 10 hlasů). Hlasovat mohou pouze společnosti, resp. jejich zástupci, které mají zaplacený členský příspěvek do CZ Biom na rok 2017.

Plnou moc lze předem zaslat na adresu CZ Biom, Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1, příp. emailem (sekretariat@biom.cz) datovou schránkou (CZ Biom – mppj8vz), nebo ji předat zástupci, který ji v den konání Valné hromady odevzdá při registraci zástupcům CZ Biom.

P L N Á M O C – pdf

P L N Á M O C – word

Organizace Valné hromady, vč. hlasování a jiných témat, se řídí platnými Stanovami CZ Biom.

Stanovy aktuální

 

REGISTRACE: uzavřena

 

MÍSTO

FLORET vzdělávací a informační centrum
Květnové náměstí 391
252 43 Průhonice

Parkování: Dostatek parkovacích míst přímo v areálu Kongresového centra, nutno projet přes závoru.

Parkování zdarma. Při registraci účastníci dostanou výjezdní kartu, kterou použijí po skončení programu k výjezdu z areálu.