CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Bioodpady a kompostování

Bioodpady a kompostování

CZ Biom se věnuje společně se svými členy tvorbě legislativy a zintenzivňování využívání biologicky rozložitelných odpadů – zkráceně bioodpadů. Na základě anaerobního rozkladu zbytků rostlinné a živočišné biomasy se vzniklá bioenergie využívá pro výrobu elektřiny, tepla, substrátů a hnojiv. Bioodpady jsou skupinou odpadů, které lze využívat např. v kompostárnách nebo k výrobě bioplynu, a tím zajistit jejich recyklaci. Skládkování bioodpadů je stále více omezováno národními i evropskými legislativami, což CZ Biom společně se svými členy podporuje.

Nejrozšířenější metodou využívání bioodpadu je kompostování. Snad v každé obci se nacházejí vhodné plochy, kde je možné kompostárnu zřídit. Subjekty, které tyto kompostárny staví, provozují, nebo do nich dodávají technologie a stroje, patří mezi hlavní členy naší kompostárenské sekce. Okrajově se také věnujeme osvětě v případě domácího a komunitního kompostování, a tedy minimalizaci vzniku bioodpadů.