CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Biopaliva v dopravě

Biopaliva v dopravě

Mezi členy CZ Biom, kteří se touto problematikou zabývají, patří především výrobci bionafty či bioetanolu. Další se zabývají otázkami kontroly a certifikace tohoto odvětví, jejichž zavedení naše sdružení od počátku podporovalo. CZ Biom je jakožto jediný zástupce neziskové sféry členem meziresortní skupiny BIOPALIVA ustanovené Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Pěstování rostlin na výrobu biopaliv udržuje zaměstnanost na českém venkově a pomáhá stabilizovat příjmy českých zemědělců. Navíc, vyrobené biopalivo přispívá ke snížení energetické závislosti na dovážené ropě. Naším cílem není plně nahradit fosilní paliva v dopravě, ale přispět k možnosti svobodného výběru lidí v tom, co budou tankovat do své nádrže. Konstantně proto uvádíme, že poměr biopaliv používaných v Česku nemůže kapacitně přesáhnout více než 10-15% trhu.

Proti biopalivům je léta vedena záporná kampaň a k jejich špatnému jménu přispělo i jejich nevhodné pěstování v rozvojových zemích a neekologický způsob jejich dovozu na Západ. Čeští řidiči se v současnosti konečně dozvídají o pozitivech u nás vyráběných biopaliv díky seriózní informační kampani Biopaliva frčí. Tu odstartoval společně se svými partnery CZ Biom v roce 2011.