CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Bioplyn

Bioplyn

Výroba energie v bioplynových stanicích již patří neodmyslitelně do energetického mixu České republiky. Cílem sekce Bioplyn je najít společnou řeč napříč energetikou, legislativou, zemědělstvím a odpadovým hospodářstvím. Bioplynové stanice tvoří energetické základny pro rozvoj venkova a tak v jejich bezprostřední blízkosti vyrůstají další zajímavé projekty využívající dostupnou energii, kterou „bioplynky“ nabízejí. Tím tento obor přináší pro region nová pracovní místa, zvyšuje životní standard a láká další investice. Těší nás, že můžeme být u toho a napomáhat vzniku dobrých podmínek pro udržení a rozvoj oboru, a to jak na úrovni legislativní, tak i na úrovni profesní. To zejména ocení výrobci a dodavatelé bioplynových stanic. Sekce Bioplyn je však i významnou oporou pro provozovatele bioplynových stanic v nejednoduché legislativě a výkaznictví. Zajímavou činností sekce je také transfer zkušeností a posilování spolupráce a komunikace mezi členy sekce.

CZ Biom stál i za založením Klastru Bioplyn, který spojuje významné firmy, podnikatel a vědecké instituce z oboru při práci na výzkumných projektech okamžitě využitelných v praxi. Dnes Klastr Bioplyn provozuje moderní laboratoř pro analýzu anaerobních procesů a nabízí tak biologický servis pro BPS v ČR.