CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Akční plán

27/3/2005: Akční plán

Tisková zpráva seminář v Mondi Packaging Paper Štětí a.s.

Evropská unie stanovila v Akčním plánu pro biomasu cíle jak pro výrobu kapalných biopaliv (MEŘO, biolíh), tak i pro energetickou biomasu pro výrobu elektřiny a tepla. Do roku 2020 by měly obnovitelné zdroje energie v Evropě krýt zhruba 20 % energetické spotřeby, přičemž biomasa by měla tvořit až 80 % z tohoto podílu. Česká republika přijala s přístupem k EU závazek vyrábět 8 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů v roce 2010, celkový podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie by v tomtéž roce měl činit 6 %. V současné době je podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie asi 2,5% a na výrobě elektřiny 4%. Biomasa zatím významnější roli při výrobě elektřiny z mnoha důvodů nesehrává.

Mondi Packaging Paper Štětí a.s. se sídlem ve Štětí, výrobce papíru a producent významného podílu tzv. zelené elektřiny v ČR uspořádal ve spolupráci s asociací CZ Biom (České sdružení pro biomasu) seminář pro zemědělce, na kterém byly diskutovány možnosti budoucí spolupráce v podobě dlouhodobého zajištění kvalitního paliva – cíleně pěstované biomasy. Seminář se konal ve čtvrtek 14. prosince pod záštitou radního Ústeckého kraje pro zemědělství, pana Antonína Terbera a za účasti 15 zemědělců a zástupců jejich sdružení.

Kombinace ceny elektřiny vyrobené z biomasy vyhlášené Energetickým regulačním úřadem pro rok 2007 a předpokládaných zemědělských dotací pro energetické plodiny ze strany Ministerstva zemědělství by měla pomoci vytvořit ekonomický prostor pro zahájení této příkladné spolupráce průmyslového podniku a zemědělských subjektů v jeho okolí.

CZ BIOM – České sdružení pro biomasu:
Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D., e-mail: predseda@biom.cz
Petr Tluka, e-mail: tluka@biom.cz
Tel.: 241 730 326, sekretariat@biom.cz