CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > V Libereckém kraji je zájem o biomasu a ekologickou energii

30/3/2005: V Libereckém kraji je zájem o biomasu a ekologickou energii

Ukázal to seminář „Je biomasa odpad nebo strategická surovina?“, který se uskutečnil
9. května v prostorách Eurocentra v Jablonci nad Nisou. Akci připravila Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Liberec, Poradenské centrum pro venkov Smržovka ve spolupráci s CZ BIOM – Českým sdružením pro biomasu. Významnost tématu potvrdila i účast náměstka hejtmana Libereckého kraje, pana Radima Ziky pověřeného vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky.

Téma celodenního semináře bylo natolik atraktivní, že zcela zaplnilo místnost malého sálu, a to zejména představiteli obcí a měst Libereckého kraje. 29 účastníků akce mělo možnost dozvědět se komplexní informace a poznat trendy v oblasti ekologického a ekonomického hospodaření s energiemi a s biologicky rozložitelnými odpady, které bezesporu patří k aktuálním tématům naší společnosti.

Prezentace projektu Energeticky soběstačná obec ukázala, jak lze reálně v obcích snižovat závislost na fosilních palivech a jejich rostoucích cenách prostřednictvím konkrétních opatření v oblasti úspor energií a využíváním lokálních zdrojů obnovitelných energií. Zásadním ekologickým zdrojem je právě odpadní, ale i cíleně pěstovaná biomasa a její zpracování např. v peletárnách pro výrobu ekopaliva anebo přímo ve výtopnách. Prezentovaný projekt je realizován sdružením CZ Biom ve třech obcích na území Ústeckého kraje, který je přímo zadavatelem tohoto projektu.

Další část semináře seznámila účastníky s ekologickými a ekonomicky atraktivními možnostmi nakládání s bioodpady (zejména zbytky jídel z domácností, odpady z údržby veřejné zeleně), které tvoří až 50 % z odpadů v obcích. Prezentovány byly konkrétní a úspěšně realizované příklady tříděného sběru bioodpadů z domácností v ČR a jejich zpracování v kompostárnách, kde z nich vzniká kvalitní přírodní hnojivo. Zároveň byly prezentovány technologie bioplynových stanic, které z bioodpadů kromě přírodního hnojiva vyrábějí i ekologickou elektřinu a teplo a jsou tedy vysoce efektivní. Konkrétním příkladem technologie byla prezentace aktuálně realizovaného projektu na zpracování bioodpadů z měst a obcí ve městě Vysoké Mýto. O ekonomické atraktivitě uvedených postupů svědčí i to,
že obec za zpracování tuny bioodpadů např. v kompostárnách zaplatí asi o polovinu méně než za skládkování a několika násobně méně než za spálení ve spalovně komunálních odpadů.

V každém případě ze získaných informací vyplývá důležitý fakt. Dnes nestačí zaměřit se na úspory dosažené používáním obnovitelných zdrojů energie. Je třeba začít všeobecně hospodárněji zacházet s energiemi a snižovat množství vyprodukovaných odpadů, některé cesty naznačil právě připravený seminář.

Kontakty:
Poradenské centrum pro venkov Smržovka:
Ing. Kateřina Preusslerová, telefon: 774 678 027, e-mail: katerina.preusslerova@prvo.cz
Bc. Lucie Faltinková, telefon: 774 678 025, e-mail: lucie.faltinkova@prvo.cz

CZ BIOM – České sdružení pro biomasu:
Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D., telefon: 603 521 163, e-mail: predseda@biom.cz
Ondřej Bačík, telefon: 604 631 563, e-mail: ondrej.bacik@biom.cz