CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Činnost sekce kompostárenství

15/2/2008: Činnost sekce kompostárenství

Aktuality z kompostárenské sekce
Jan Habart, Josef Šrefl
CZ Biom jako nevládní nezisková a profesní organizace si po letech cílevědomé práce svých zakladatelů i jejich nástupců vytvořil solidní postavení v oboru biomasa, je aktivní při řešení řady úkolů a projektů, je významným partnerem státních i jiných institucí, významně se podílí na tvorbě legislativy, norem a koncepčních dokumentůSdružuje významnou část odborníků, podnikatelů i dalších subjektů v oblasti využívání biomasy. Je členem Evropské asociace pro biomasu AEBIOM,  členem Evropské kompostárenské sítě ECN, Německé bioplynové asociace Fachverband Biogas e.V jehož prostřednictvím vstoupila také do nově založené Evropského bioplynového svazu.

Sekce CZ Biom
Činnost CZ Biom probíhá v 5 odborných sekcích – Fytoenergetika, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Výrobci dřevní biomasy a Kompostárenství. Zjednodušeně je možno konstatovat, že úroveň aktivit v jednotlivých sekcích je jistým obrazem situace na trhu. Logicky to platí i pro sekci Kompostárenství, která je nepříznivou situací na trhu poznamenána silně negativně. Několikaletá, mnohdy zmarněná práce, unavila i vedoucího sekce Kompostárenství Luboše Horu, který požádal o rezignaci z funkce. Za jeho kvalifikovanou dlouhodobou činnost mu i touto cestou děkujeme a věříme, že i nadále jako vysoce kvalifikovaný odborník zůstane v sekci Kompostárenství aktivní.
                
Aktivace sekce Kompostárenství
 
V závěru uplynulého roku jsme vytvořili základní předpoklad pro aktivaci sekce Kompostárenství. Novým vedoucím sekce se stal Ing. Josef Šrefl, CSc. (Agrointeg). Spolu s ním potvrdili zájem o aktivní činnost v sekci i někteří další členové CZ Biom – Ing. Květoslava Hejátková (ZERA), Ing. Klára Kratochvílová (Pro-Odpad), Ing. Klaus Marijczuk (Fabok), Ing. Dalibor Vostál (Davos). Uvítáme, když se i mezi Vámi najdou zájemci o činnost v sekci.
Zájem o spolupráci v sekci Kompostárenství
 
Do činnosti sekce se můžete zapojit také vy, kontaktujte prosím sekretariát CZ Biom (sekretariat@biom.cz) o další informace. Rádi Vás o dalších aktivitách sekce budeme informovat.
Náměty na aktivity
 
Víme, že situace v kompostování u nás v současné době není dobrá, objektivní důvody k tomu však nejsou. Podstatou je, že není funkční trh s produktem – kompostem. Jedním z hlavních úkolů, který si sekce vytyčila, je aktivaci tohoto trhu napomoci. Kvalifikovaný odborný pohled chybí v řadě oblastí – kvalitní parametry kompostu nedokážeme současná zemědělská praxe ocenit. Probíhající diskuse k legislativě je často příliš formální, je žádoucí správně posoudit kategorie kompostu, požadavky na hygienizaci, možnosti využití „energokompostu“, eliminaci pachových emisí, positivní vlivy kompostu na úrodnost půdy, použití správných technologií a přehodnocení nesmyslně přísných podmínek pro hygienizaci kompostů.
Jsme přesvědčeni, že jedině kvalifikovaný přístup může pomoci k precizaci legislativy a nastavení účinných podpůrných programů.
Doba pro změnu je velmi příznivá, ač se to na první pohled nezdá. Krize vždy vyžaduje změnu přístupu v celé společnosti, proto právě v době krize je potřeba rozhoupat tento důležitý sektor, který může České republice přinést významné přínosy např. v oblasti úspor primárních živin, zvýšení úrodnosti půdy a zlepšení způsobu nakládání s odpady.
Významná příležitost se naskýtá také proto, že by v brzké době mělo dojít k celkové novelizaci zákona o odpadech i souvisejících vyhláškách.
Věříme, že také s vaší pomoci dokážeme tento spící sektor odpadářského trhu probudit a nastartovat do obdobných obrátek jako je tomu v Rakousku či Německu.