CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Pěstování obilnin s podsevem vojtěšky

16/6/2008: Pěstování obilnin s podsevem vojtěšky

Cílem experimentu založeného v NE Victoria v Austrálii bylo porovnání produkčních parametrů v dvou systémech – pěstování obilnin s podsevem vojtěšky a pěstování pšenice a vojtěšky vysetých jako monokultury.

Cílem experimentu založeného v NE Victoria v Austrálii bylo porovnání produkčních parametrů v dvou systémech pěstování. V prvním systému se pěstovaly obilniny s podsevem vojtěšky. V druhém systému byla pšenice a vojtěška vyseté jako monokultury. Dodání vody a dusíku do půdy mělo přispět k řešení otázky, zda dodání živin a vody zmírní konkurenceschopnost obilnin a vojtěšky. Počet rostlin na jednotku plochy, hmotnostbiomasy, výnos zrna pšenice a bílkoviny byly sledovanými parametry během celé doby trvání experimentu. Obsah vody v půdě byl zaznamenáván za účelem zjištění, kdy vojtěška, pěstovaná v podsevu, využije svůj potenciál čerpání vody z hlubších vrstev půdy. Průměrná produkce biomasy, dosažená v kombinovaném systému pěstování za 3 roky byla vyšší o 31 % oproti monokulturnímu pěstování vojtěšky a o 18 % vyšší oproti monokulturnímu pěstování obilninObilniny pěstované s podsevem vojtěšky vyprodukovaly méně odnoží, méně klasů. Vzhledem k nižší produkci obilnin pěstovaných v kombinovaném systému klesl výnos zrna o 25 %.
http://www.nasepole.sk/pole03/clanok.asp?ArticleID=5

Zdroj: Agronavigátor

Datum uveřejnění: 20. dubna 2008