CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Významná bariéra v čerpání finančních prostředků z OPŽP odstraněna

28/1/2010: Významná bariéra v čerpání finančních prostředků z OPŽP odstraněna

Díky aktivitě CZ Biomu je pro získání úvěru na projekt podporovaný z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) nyní možno ručit samotnou stavbou projektu.
Dosavadní pravidla čerpání finančních prostředků z Operačního programu životního prostředí obsahovaly významnou barieru. Stavby a technologie realizované v rámci tohoto programu nesměly být použity jako zástava bance pro čerpání úvěru. Pokud příjemce dotace obdržel na výstavbu projektu (např. kompostárny, bioplynové stanice, linky mechanicko-biologické úpravy apod.) dotaci 40 %, ocitl se před složitým problémem, kde získat zbylých 60 % investičních prostředků. Banka mu je totiž odmítala půjčit bez poskytnutí adekvátní zástavy.
Projekty bylo možné realizovat pouze tak, pokud investor ručil jiným movitým majetkem nebo měl potřebné miliony na účtu. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekty v řádu desítek až stovek miliónů korun, bankovní úvěry jsou v podstatě nutností.
Na podnět CZ Biomu byly tyto podmínky Ministerstvem životního prostředí změněny, přičemž tuto změnu bylo nutné odsouhlasit rovněž Ministerstvem financí. Po několika jednáních, které koordinovala paní náměstkyně MŽP Rut Bizková, se podařilo vyjednat následující podmínky vstupující nyní v platnost:
Při realizaci stavby či technologie z prostředků OPŽP je tedy dále možné použít tento majetek jako zástavu bance až do výše spolufinancování. Tím se výrazně zjednoduší realizace především velkých projektů.
Tato možnost je přitom dlouhou dobu běžně využívána u Operačního programu Průmysl a inovace a Programu rozvoje venkova.
CZ Biom svou činností navazuje na evropskou asociaci pro biomasu AEBIOM a současně je členem evropské kompostárenské sítě ECN, která sdružuje odborníky nakládající s biologicky rozložitelnými odpady v celé Evropě, a německé bioplynové asociace Fachverband Biogas e.V.
Jednou ze základních funkcí sdružení je poskytování informací . Nabízí v rámci České republiky prakticky nejobsáhlejší soubor informací z oblasti biomasy a bioodpadů.
www.biom.cz
Kontakt
: Jan Habart, předseda sdružení CZ Biom: tel: 603 273 672, habart@biom.cz