CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Otevřený dopis Vládě ČR k zajištění férových podmínek mezi obnovitelnými zdroji energie

31/1/2010: Otevřený dopis Vládě ČR k zajištění férových podmínek mezi obnovitelnými zdroji energie

Tisková zpráva CZ Biom
Je nutné omezit nekontrolovaný boom fotovoltaických elektráren zvyšují cenu elektřiny a znemožňují rozvoj ostatních – levnějších – obnovitelných zdrojů. Sdružení CZ Biom vyzývá otevřeným dopisem předsedy ČSSD, ODS, Vládu a Sněmovnu k urychlenému řešení krizové situace.
V roce 2005 prosadila poslankyně ČSSD Iva Šedivá při schvalování zákona o obnovitelných zdrojích energie (180/2005) pozměňovací návrh, který dnes znemožňuje snížit cenu elektrické energie z obnovitelných zdrojů o více než 5 % ročně, což v současné době způsobuje nekontrolovatelný rozvoj fotovoltaických elektráren díky jejich vysoké výkupní ceně. Pokud bude současný rozvoj pokračovat, budou český průmysl i domácnosti platit za elektřinu až o 0,50 Kč/kWh více. To je reálná hrozba českému průmyslu i životní úrovni obyvatel. Už pro rok 2010 odhaduje ERÚ nárůst vícenákladů silové ceny elektřiny na 0,163 Kč/kWh1 a to zejména díky fotovoltaice.
CZ Biom proto vyzval předsedy dvou nejsilnějších stran, pány Topolánka a Paroubka,Vládu a Sněmovnu, aby podpořili zařazení 2. čtení návrhu novely zákona 180/2005 (Sněmovní tisk 968/0) do programu nejbližší schůze sněmovny a její znění schválili.
Tato novela, kterou připravil Energetický regulační úřad ve spolupráci s MPO a MŽP, má umožnit progresivnější snižování státem garantované výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických elektráren.
CZ Biom je sdružení firem podnikající v oblasti biomasy, podporujeme rozvoj cenově dostupných a spolehlivých obnovitelných zdrojů, které přinášejí venkovu nová pracovní místa a spotřebiteli relativně levnou elektřinu z šetrných zdrojů.
Poznámky:
1: viz důvodová zpráva v příloze 1.
Přílohy:
Pozměňovací návrh poslankyně Ivy Šedivé z roku 2005
Sněmovní tisk vládního návrhu
Kontakt:
Ing. Jan Habart, Ph.D., předseda CZ Biom: tel: 603 273 672, email: habart@biom.cz
Ing. Tomáš Dvořáček, vedoucí bioplynové sekce CZ Biom, tel. 603 867 296,dvoracek@biom.cz