CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Vyjádřete se k situaci obnovitelných zdrojů energie v ČR!

16/11/2010: Vyjádřete se k situaci obnovitelných zdrojů energie v ČR!

České sdružení pro biomasu (CZ Biom) spolupracuje od konce roku 2008 na mezinárodním projektu 4Biomass, jehož cílem je podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie z biomasy ve střední Evropě a zvýšit podíl bioenergie na celkových zásobách primární energie. V rámci tohoto projektu hledáme vhodné respondenty projektového dotazníku, který je zveřejněn na webových stránkáchhttp://survey.4biomass.eu/stakeholder-dialogue/cz . Otázky jsou směřovány (nejen) na odborníky, kteří se ve svém oboru činnosti zabývají bioenergií, ať už v rámci podniků či poradenských a ekologických institucí či při koncové výrobě energie. Cílem je zjistit, jak odborná veřejnost vnímá cíle vytyčené EU a národní politikou (jako například Akční plán pro biomasu) a jaké jsou dle respondentů možnosti zlepšení národní legislativy týkající se bioenergie. Výsledky budou zpracovány agenturou pro obnovitelné zdroje (FNR) v Německu.

Více informací o projektu samotném pak můžete najít na stránkách www.4biomass.eu .