CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Členové CZ Biomu zvolili na valné hromadě nové předsednictvo

11/4/2011: Členové CZ Biomu zvolili na valné hromadě nové předsednictvo

V úterý 22. března 2011 proběhla v areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze – Ruzyni Valná hromada sdružení. Sjelo se na ni 81 členů. Řízení valné hromady se ujal předseda Českého sdružení pro biomasu Jan Habart.

Program zahájil seminář k legislativním změnám v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Luděk Šikola představil aktuálně navrhované právní předpisy k této problematice – novelu energetického zákona, nový zákon o podporovaných zdrojích energie a vyhlášku č. 482/2005 Sb., o podporovaných druzích biomasy. Jan Bednár přiblížil podporu biopaliv v rámci gesce Ministerstva zemědělství. Informoval o přípravě Národního plánu pro podporu biomasy v rozmezí let 2012 – 2020, který by měl být tento rok schválen a měl by rozvíjet současný Akční plán pro biomasu. Tento plán by mimo jiné  analyzoval současný systém podpor a navrhnul formy finančních nástrojů, podporujících pěstování a využití biomasy v dalších letech.

Hlavním bodem programu byla volba do orgánů sdružení. Volební komisi předsedal Luděk Šikola, kromě něho v ní zasedali i Leona Šimková, Barbora Stanková a Jan Rytíř. Členové zvolili  v tajné volbě tyto kandidáty:

1. Jan Habart
2. Miroslav Šafařík
3. Vladimír Stupavský
4. Michal Wantulok
5. Marek Řebíček
6. Zdeněk Valečko
7. Tomáš Dvořáček
8. Zdeněk Funda
9. Tomáš Paukert
10. Jiří Netík
11. Tomáš Hardt
12. Richard Horký

Volbou neprošli Martin Šnajdr a Jan Janeček, stejně jako bývalý vedoucí sekce kapalných biopaliv Andrej Glatz. Vedení sdružení mu děkuje za dosavadní spolupráci a i nadále s ním počítá jako s kvalitním odborníkem. Jako nový vedoucí sekce byl zvolen Jiří Trnka. V následném jednání předsednictva byl jako předseda sdružení znovu zvolen Jan Habart, jako místopředseda Vladimír Stupavský a jako předseda revizní komise Miroslav Šafařík.

Místopředseda sdružení Vladimír Stupavský probral hospodaření a nejdůležitější aktivity sdružení v minulém roce. Kromě podpory a propagace využívání biomasy pro výrobu energie se sdružení snažilo např. prosadit spuštění programu na zakládání porostů rychle rostoucích dřevin, ověřování energetických plodin pro bioplynové stanice a samotnou výstavbu nových BPS v letošním roce. Snažilo se rovněž omezit podporu zatravňování a naopak podpořit pěstování biomasy v LFA oblastech.

V příštím roce se CZ Biom chystá vydat katalog všech členů, diskutuje se i o jazykových mutacích. Dále připravuje online mapu výroben energie z pevné biomasy a webového průvodce v oborech bioplyn a biopaliva se zviditelněním českých firem, podobný, jaký už existuje na pelety a brikety z biomasy a příslušná spalovací zařízení.

Kromě pokračování v průběžných aktivitách se sdružení bude více věnovat podpoře pelet a dalších ekopaliv pro využití v domácnostech, podpoře bioplynu a výstavby bioplynových stanic a podpoře kapalných biopaliv. K těmto připravuje speciální kampaň s názvem Biopaliva frčí, která odstartuje v polovině května. Kampaň bude zaměřena na širokou veřejnost a jejím cílem je zlepšit informovanost lidí o možnostech využití biopaliv a vyvarovat se tak situace, která nastala např. v Německu, kde díky nedostatečné informovanosti veřejnosti jsou potíže s odbytem biopaliv E10 nebo E85.

Sdružení chce v budoucnosti více komunikovat s veřejností a médii, proto se rozhodlo věnovat více pozornosti vytváření vlastní značky. Prvním výstupem je nové logo, následovat bude inovovaný design webových stránek. Členové měli možnost se na valné hromadě vyjádřit  pomocí dotazníku k různým verzím nového loga a rozhodli se pro verzi, která se líbí i vedení sdružení. Nové logo sdružení se začne používat po jeho definitivním schválení předsednictvem od května tohoto roku.