CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > POZVÁNKA – Valná hromada CZ Biom 2012

23/3/2012: POZVÁNKA – Valná hromada CZ Biom 2012

Vážení členové CZ Biomu,

dovolujeme si Vás pozvat na letošní Valnou hromadu sdružení, která se bude konat v úterý 3. dubna 2012 v Brně v sále C Kongresového centra areálu výstaviště BVV Brno (Výstaviště 1, Brno; viz. přiložená mapka).

Registrace účastníků bude zahájena od 9.00 do 9.30, poté proběhne seminář týkající se aktuálních legislativních změn v zákoně o obnovitelných zdrojích a tedy i v podpoře tepla z OZE, následovat bude vlastní program Valné hromady CZ Biom 2012.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na Valné hromadě nejpozději do 26.3.2012 e-mailem na adresu sekretariat@biom.cz. Občerstvení bude zajištěno formou studeného bufetu.

Program Valné hromady CZ Biom 2012

9.30 – 9.45  Zahájení Valné hromady

9.45 – 10.30  Aktuální změny v zákoně o OZE

10.30 – 10.45   Zpráva z činnosti sdružení

10.45 – 11.00  Ekonomický výsledek 2011, plán na 2012

11.00 – 11.30  Přestávka na kávu

11.30 – 11.45  Volba nového člena Předsednictva

11.45 – 11.55  Diskuse, náměty, připomínky

11.55 – 12.00  Závěr

Po skončení Valné hromady se členové mohou zúčastnit veletrhů TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA a BIOMASA 2012 včetně odborného doprovodného programu (více informací naleznete na www.bvv.cz/biomasa/) nebo se také zúčastnit exkurze na výmladkové plantáže rychle rostoucích dřevin a výtopnu města Bystřice nad Perštýnem v rámci workshopu k projektu BIO-HEAT, kterou pořádá CZ Biom (odjezd autobusu na exkurzi bude ve 13.00 hod od Administrativní budovy výstaviště; viz. mapka). Bližší informace k exkurzi naleznete na www.biom.cz/cz/akce, na exkurzi je nutné se předem přihlásit – specifikujte v potvrzení Vaší účasti na Valnou hromadu.

 

Těšíme se na Vaši účast

Ing. Jan Habart, PhD.

předseda CZ Biom