CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Nekoncepční rozhodnutí vlády o výnosech z prodeje emisních povolenek uškodí statisícům domácností

25/7/2012: Nekoncepční rozhodnutí vlády o výnosech z prodeje emisních povolenek uškodí statisícům domácností

České sdružení pro biomasu důrazně nesouhlasí s rozhodnutím Vlády České republiky o výnosech z prodeje emisních povolenek, jejichž hodnota je okolo 80 miliard korun. Polovina financí jde zpět do státní kasy, další je určena teplárnám a zpracovatelskému průmyslu a POUZE přibližně jedna třetina Státnímu fondu životního prostředí. A kvůli nekoncepčním rozhodnutím ministra životního prostředí Tomáše Chalupy nemají domácnosti ani tyto peníze zcela jisté.

CZ Biom nesouhlasí s tím, aby šel tak výrazný objem finančních prostředků do průmyslu, který má své vlastní dotační zdroje. “V dalším dotování průmyslu nevidíme žádný efekt, průmysl může čerpat štědré dotační pobídky z fondů EU, jen v prioritní ose III spravované Státním fondem životního prostředí leží pro průmysl více než miliarda, další zdroj financí bylo možné čerpat v rámci Operačního programu podnikání a inovace v gesci MPO,“ kritizuje rozhodnutí předseda CZ Biomu Jan Habart.

V rámci těchto benefitů a realizovaných ekologických opatření již český průmysl spoří nemalé množství povolenek, které následně prodává. Vytváří tím nadstandardní příjmy, zatímco české domácnosti takovou možnost nemají. Je třeba si uvědomit, že minimálně polovina úspor emisí znečišťujících látek plyne z domácností a jejich potenciál na další úspory je obrovský. “Sem by měl směřovat největší objem financí, například do výměny spalovacích zařízení za modernější, efektivnější a nízkoemisní zdroje,“ dodává Habart.

Velké rozhořčení také vzbudil záměr s odkloněním části peněz do státní kasy. “Jedná se o polovinu z osmdesáti miliard, což považujeme za nepřijatelné, zaměření Zelené úsporám bylo v počátku zcela odlišné, tyto prostředky mají směřovat do domácností,“ kritizuje rozhodnutí předseda CZ Biomu Jan Habart.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa chce peníze určené pro koncové spotřebitele použít na pokračování dotačního programu Zelená úsporám trochu jinak. Z prvotního balíku se má jednat již pouze o část prostředků.  “Naší ambicí je, aby dotace šly primárně na rekonstrukci veřejných budov, jako jsou školky, školy, nebo sociální a kulturní zařízení. Druhou skupinou podporovaných projektů bude rekonstrukce soukromých domů zaměřená opět na snižování energetické náročnosti,” tvrdí Chalupa v tiskové zprávě.

CZ Biom však toto považuje za špatné. “Tyto typy budov mohou čerpat z jiných dotačních titulů už nyní (např. OPŽP), domácnosti nemohou čerpat nikde. Je to zdvojování dotace, domácnosti opět nebudou mít nic. Zkrátka se zdá, že domácnosti budou OPĚT vyjmuty,“ kritizuje Habart.

To má ještě další důležité souvislosti: Např. aktuálně schválená novela Zákona o ochraně ovzduší říká, kdy se postupně zakáží prodávat a posléze i provozovat ty nejhorší kotle z pohledu efektivity spalování a vypouštění zplodin do ovzduší. Tyto kotle má u nás v současnosti odhadem 500 tisíc domácností. “To je obrovské číslo, vezmeme-li v potaz, že domácnosti budou muset tyto kotle přestat používat a pořídit si nové, lepší kotle. Musí se to začít řešit hned a Zelená úsporám se k tomu přímo nabízí,“ hodnotí šéf Klastru Česká peleta Vladimír Stupavský.

Oba odborníci vidí jako problematické také úzké zaměření jen na rekonstrukce. “Peníze půjdou jen na zateplování, lidé budou měnit okna a pokrývat zdi polystyrenem. Jenže ve sklepě budou mít stále ten samý starý a nevyhovující kotel. Problémem je, že kotle na spalování tuhých paliv fungují optimálně jen na plný výkon. Po zateplení bude energie potřeba sice méně, ale přesto stále nějaká. To v praxi bude znamenat, že kotle pojedou jen na nízký výkon a budou vypouštět do ovzduší daleko více škodlivých emisí. Dotace zaměřená jen na zateplování tak paradoxně povede ke zhoršení stavu ovzduší,“ uzavírá Stupavský.

Již rok a půl je veřejnost zásobována zprávami, že pokračování Zelené úsporám bude v co nejbližší době nastartováno. Řada domácností proto vyčkává s nákupem moderních ekologických zařízení pro vytápění svých domovů. Doplácejí na to čeští výrobci a prodejci tepelné techniky – peletových kotlů, tepelných čerpadel, apod. Prodeje jsou minimální, hlavním viníkem je nekoncepčnost a plané sliby okolo Zelené úsporám.

Další informace:
Jan Habart                                        Vladimír Stupavský                                         Jan Huk
předseda CZ Biom                           místopředseda CZ Biom                                 manažer komunikace
Tel: 603 27 36 72                             Tel.: 724 611 316                                               Tel.: 777 366 485
E-mail: habart@biom.cz                E-mail: stupavsky@biom.cz                          E-mail: huk@biom.cz