CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Veřejnost má možnost podpořit Nadnárodní programové prohlášení o opětovném použití

11/3/2013: Veřejnost má možnost podpořit Nadnárodní programové prohlášení o opětovném použití

Mnoha lidem vadí stoupající množství odpadu a chtějí, aby byla možnost více nepotřebné produkty znovu použít. Nově pro to mohou sami něco udělat. Stačí drobnost – připojit svůj podpis pod Nadnárodní programové prohlášení o opětovném použití (NPPOP) projektu CERREC[1]. Čím více zájemců tento dokument podepíše, tím silnější pozici budou zástupci projektu CERREC mít při vyjednávání lepších podmínek pro toto odvětví odpadového hospodářství.

NPPOP shrnuje cíle projektu CERREC, jeho partnerů a členů Expertní poradní komise projektu (EAB). A především nastiňuje směr, kterým by se odpadové hospodářství mělo ubírat – klást důraz na větší udržitelnost produktů a snižování množství vznikajícího odpadu díky podpoře opětovného použití.

To přinese přidanou hodnotu nejen v podobě environmentálního efektu, ale i socioekonomického – dostupnosti kvalitních výrobků pro méně movité a nabídky práce pro dlouhodobě nezaměstnané. Cílem partnerů projektů CERREC a EAB je vytvořit nové a atraktivní podmínky pro opětovné použití výrobků, které by jinak skončily jako odpad, a také příležitosti pro občany v podobě zvláštních sběrných míst, kde budou mít možnost odložit své nepotřebné, nicméně stále použitelné „odpadní“ produkty.

Hlavním důvodem, proč Nadnárodní programové prohlášení projektu CERREC vzniklo, je potřeba přizvat všechny zainteresované subjekty, experty a politiky k jednomu stolu v rámci projektu CERREC , díky čemuž by bylo možné najít nejlepší možná řešení pro vybudování center a sítí pro opětovné použití ve střední Evropě.

“Je třeba zvýšit povědomí odborné veřejnosti o této problematice a přizvat veškeré odborníky a zainteresované subjekty do procesu hledání těch nejvhodnějších možností pro opětovné použití na národních úrovních,“ vyzývá Leona Šimková z Českého sdružení pro biomasu, které se na projektu CERREC podílí.

“Máme zájem o každého, kdo podporuje, či se chystá začít s opětovným používáním odpadů. Jste firma zabývající se tímto způsobem nakládání s odpady? Nebo organizace fungující v rámci odpadového hospodářství? Či občan, který má zájem na zlepšení životního prostředí nebo o finančně dostupné výrobky? Patříte-li do některé z těchto skupin, týká se toto prohlášení i Vás. Neváhejte a podpořte naše Nadnárodní programové prohlášení o opětovném použití. Pokud toto prohlášení podepíše, budeme mít při vyjednávání s politiky a úřady mnohem silnější argumenty,“ dodává projektová manažerka CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu.

S obsahem Nadnárodního programového prohlášení o opětovném použití se můžete detailně seznámit ZDE:

ČESKÉ VERZE                         /                             ANGLICKÁ VERZE

Pokud s NPPOP souhlasíte, prosím přidejte svůj podpis pod on-line petici ZDE:
http://cerrec.eu/2013/01/08/show-us-your-support-and-sign-our-transnational-policy-statement/

Koordinátorem a kontaktní osobou za ČR je Leona Šimková (simkova@biom.cz).

 


[1] “CERREC ” – Centra a sítě pro opravy a opětovné použití – je projekt financovaný Evropskou unií, který je realizován prostřednictví programu CENTRAL EUROPE a spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj. Projekt odstartoval v dubnu 2011 a potrvá až do července 2014. Během této doby se bude tým devíti partnerů ze sedmi zemí Střední Evropy věnovat realizaci cílů projektu, tedy hodnocení oblasti oprav a opětovného použití odpadů jako nové formy nakládání s odpady, stejně jako nastavení standardů kvality a osvětové činnosti.

Projekt CERREC plní požadavky nové rámcové směrnice o odpadech (směrnice o odpadech č. 2008/98/ES Evropského parlamentu a Rady z listopadu 2008) a podporuje tak “přípravu k opětovnému použití“ jako novou formu nakládání s odpady. Opětovné použití je jedním z hlavních cílů nové směrnice o odpadech, která musí být přijata a zavedena do vnitrostátních legislativ, následně ale také implementována po praktické stránce.