CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Chceme diskusi o vytápění a chlazení, vyzývá koalice výrobců tepla

5/4/2013: Chceme diskusi o vytápění a chlazení, vyzývá koalice výrobců tepla

Diskutujme o vytápění a chlazení, vyzývá Koalice výrobců tepla v souvislosti s vydáním publikace Zelená kniha “Rámec pro klimatickou a energetickou politiku do roku 2030“.

Podle Koalice výrobců tepla – platformy sdružující 11 evropských asociací zainteresovaných ve vytápěcím a chladícím sektoru musí připravovaný klimatický a energetické politický rámec odpovídajícím způsobem řešit budoucí roli vytápěcí a chladící sektoru, neboť tvoří více než 45% konečné energie spotřebované v Evropě[1].

Bohužel postoj vůči teplu a chladu v Green Paper potvrzuje nedávný závěr z publikace IEA – Energetické technologické perspektivy, shrnující, že “vytápění a chlazení zůstávají opomíjené oblasti energetické politiky a technologie, ale jejich dekarbonizace je základním krokem na cestě k nízkouhlíkovému hospodářství”. Zelená kniha se prakticky o této oblasti nebo odkazu na výzvy, jimž čelí, nezmiňuje a nedokáže tak vzít v úvahu naprosto relevantní otázky.

Nicméně Koalice výrobců tepla je pevně přesvědčena, že nastal ten pravý čas, aby byl vypracován komplexní evropský přístup k vytápění, který pomůže dosáhnout levnější energie a udrží evropské podniky konkurenceschopné. Tedy přesně jak požaduje Evropský parlament a Rada.

Před čtrnácti dny Evropský parlament reagoval na Energetický plán vývoje 2050 Evropské komise tak, že vyzval Komisi, aby “zvážila plnou integraci odvětví vytápění a chlazení do transformace energetického systému”; se zdůrazněním, že “snadno dostupná řešení z energie z obnovitelných zdrojů (geotermálních, biomasy včetně biologicky rozložitelného odpadu, solárních tepelných a vodních/aerotermálních), v kombinaci s opatřeními na zvýšení energetické účinnosti, mají potenciál do roku 2050 dekarbonizovat poptávku po teplu více nákladově-efektivním způsobem a zároveň napomoci řešení problému energetické chudoby”.

Navíc, závěry Rady ohledně komunikace obnovitelné energie, odsouhlasené v prosinci loňského roku, zdůraznily, že “by se mělo více pozornosti věnovat výrazně nevyužitému potenciálu obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a chlazení”[2].

Vzhledem k těmto zcela jasným signálům jak od Evropského parlamentu tak Evropské rady, by vytápění a chlazení mělo být považováno za klíčový pilíř podporující rámec pro rok 2030.

Teplárenská koalice vyzývá Evropskou komisi, aby předložila komplexní strategii, která bude stát na vylepšené statistice a procesu sběru dat, a která podpoří inovativní obnovitelné zdroje energie a energeticky účinná řešení v celém řetězci dodávek energie.


[1] Evropské a regionální energetické modely předpovídají, že poptávka po teplu zůstane minimálně do roku 2030 stabilní.

[2] Zpráva také zmiňuje význam místní energetické infrastruktury a ukazuje podporu evropských politiků prosazování integrovaného energetického systému.