CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > CZ Biom vyzval ministra zemědělství Petra Bendla k dialogu o RRD

9/4/2013: CZ Biom vyzval ministra zemědělství Petra Bendla k dialogu o RRD

České sdružení pro biomasu CZ Biom vyzvalo ministra zemědělství Petra Bendla k diskusi o pěstování rychlerostoucích dřevin a možném zařazení příslušného dotačního titulu do Programu rozvoje venkova na období 2014 až 2020. Našemu týdeníku to potvrdil výkonný ředitel tohoto sdružení Jiří Trnka.

Ministr však již dříve prohlásil, že pěstování rychlerostoucích dřevin nehodlá podporovat.

Mluvčí ministerstva zemědělství Jan Žáček sdělil, že úřad v současnosti o takových dotacích neuvažuje. Podle něj prioritou zemědělství je výroba potravin, ať už živočišného nebo rostlinného původu, což je zakotveno i v návrhu Strategie pro růst českého zemědělství. „V minulosti docházelo k podpoře nepotravinářské zemědělské produkce, čímž se rozmělnily dotace a důsledkem toho bylo zhoršení konkurenceschopnosti českého potravinářství. Ministr není zastáncem velké podpory nepotravinových výrobků jako u řepky nebo rychlerostoucích energetických dřevin,“ dodal.

Trnka uvedl, že se objevují obavy z necitlivého pěstování dřevin nezemědělskými subjekty na extrémně velké ploše. „Bohužel se to může stát v případě, kdy od toho dá stát ruce pryč a nebude dotovat tuto záležitost. Pokud by byl vypsán nějaký dotační titul, stát si může klást podmínky,“ podotkl Trnka. Sdružení podle něj podporuje spíše vznik menších ploch, které by zemědělcům rozrůznily jejich příjmy a pomáhaly jim v samozásobitelství. „Když se všechno dělá rozumně, tak to má určitě větší efekt a je to přirozenější než nějaké megalomanské projekty,“ poznamenal. Prezident Agrární komory ČR Jan Veleba je ve shodě s ministrem Bendlem přesvědčen o tom, že zemědělská půda je určena především pro výrobu potravin. Případná vedlejší produkce na zemědělské půdě by podle něj měla být těsně spjata se zemědělskou výrobou, což jsou například zemědělské bioplynové stanice. Poznamenal, že pokud se pozemky „zaneřádí“ rychlerostoucími dřevinami, půjde velmi těžko dostat je do původního stavu. Navíc tento boom podle něj způsobuje, že makléřské společnosti a kapitálově silné firmy se snaží kupovat zemědělskou půdu. „Začíná velmi nebezpečný proces, který mi připomíná budování slunečních elektráren, a je s tím třeba něco dělat,“ řekl Veleba.

Rychlerostoucí dřeviny se podle Trnky nicméně začínají prosazovat i bez dotací na komerční bázi a jejich výměry neustále stoupají. V současnosti se v České republice pěstují na 1500 hektarech. Nárůst ploch umožňuje mechanizace, která pěstování zlevňuje. Potenciál ČR z pohledu poptávky po štěpce je podle Trnky 80 tisíc hektarů. Rychlerostoucí dřeviny se pěstují a sklízejí jako energetické plodiny pro výrobu obnovitelné energie. V evropských podmínkách jde zejména o vrby a topoly. Využití biomasy v České republice v posledních letech rostlo a aktualizovaná energetická koncepce počítá s dalším přibýváním větších lokálních zdrojů i s biomasou v domácnostech. Jejich dotační podpora je však nejistá.

Zpráva vyšla v týdeníku Zemědělec

Autor: Zuzana Fialová