CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Potvrzeno tvrdými čísly – biopaliva Čechům jídlo neberou

11/6/2013: Potvrzeno tvrdými čísly – biopaliva Čechům jídlo neberou

Klišé, že biopaliva produkovaná v České republice zabírají plochu pro pěstování potravin, není pravdivé. Na tiskové konferenci to dokázali zástupci Českého sdružení pro biomasu a Sdružení pro výrobu bionafty. Naopak se díky číslům ukazuje, že již za rok – po zrušení „Zelené nafty“, mohou biopaliva významně přispět k omezení skokového zvýšení cen potravin, které dnes Ministerstvo zemědělství předpokládá. Navíc již dnes přináší do státního rozpočtu stovky milionů korun.

Politici v celé Evropě dnes používají vděčné klišé, že biopaliva 1. generace zabírají místo potravinám, čímž je zdražují. Při bližším pohledu na situaci v České republice však dojdeme k závěru, že zemědělské půdy máme dostatek, aby stačila na stoprocentní potravinovou bezpečnost a ještě k tomu nabídla přibližně 1 milion hektarů pro pěstování biopaliv. „Zajímavým zjištěním je navíc fakt, že pravděpodobně díky biopalivům se v letošním roce stane české zemědělství energeticky soběstačné – spotřebuje se v něm stejně velké množství energie, jaké se v něm vyrobí, vypočítal výkonný ředitel Sdružení pro výrobu bionafty Petr Jevič.

Obdobná situace je i v ostatních zemích střední Evropy. „Pod tíhou těchto argumentů již začíná couvat i Evropská komise, která ještě v loňském roce přišla s tím, že výrobu 1. generace biopaliv omezí jen na 5% a podpoří moderní biopaliva z odpadů. Ta však v Evropě chybí, a proto nyní irské předsednictví navrhuje toto omezení pro konvenční biopaliva zrušit,“ informoval o nejnovějším vývoji na evropském legislativním poli šéf ředitel CZ Biom Jiří Trnka.

Biopaliva státu vydělávají

Z čísel je zřejmé také to, že výroba biopaliv přináší socioekonomická pozitiva. S výrobou MEŘO – FAME a bioethanolu je spojeno přibližně 7 100 pracovních míst, z čehož 6 450 spadá pod zemědělskou výrobu. „Zajímavá jsou v této souvislosti čísla přínosu do státní pokladny. Jeden pracovník pohybující se v biopalivářském sektoru do ní přinese za rok 225 až 250 tisíc korun (platba sociálního a zdravotního pojištění a zdanění přepočtených příjmů). To vše znamená celkový přínos 1,7 – 1,85 miliardy Kč za rok,“ vypočítal pozitiva pro “státní kasu“ Jevič.

Díky jednoduchým počtům se můžeme následně dobrat k překvapujícím závěrům. Daňová podpora pro FAME (B100), SMN 30 (B30) a E85 v roce 2011 totiž byla celkem 1,068 miliard Kč. Pokud tuto částku porovnáme s tou, která ukazuje přínos zaměstnanců do státního rozpočtu, vychází nám, že v Česku vyrobená biopaliva ztrátová nejsou – naopak díky nim stát vybere 0,55 – 0,7 miliardy Kč čistého příjmu.“Zkrátka biopaliva nejenže nezabírají plochu pro potraviny, ale navíc státu pomáhají plnit rozpočet. Česká republika na produkci E85, SMN 30 a B100 rozhodně netratí. Naopak,“ doplnil Jevič.

Díky bionaftě bude možno zabránit výraznému vzrůstu cen potravin.

Již v roce 2014 skončí podpora takzvané Zelené nafty. Zemědělci tak přijdou o možnost využít vratky na naftu. Tím se zvedne cena za litr o přibližně 3,50 Kč (oproti roku 2012, kdy byla vratka ještě vyšší dokonce o více jak 6,5 Kč).

“Použití B100 přináší zemědělcům možnost, toto skokové zvýšení nákladů alespoň částečně zredukovat. Místo 27 korun za konvenční naftu by platili jen 23 korun za bionaftu. To je výrazná úspora čtyř korun na litr. Ta může pomoci zabránit výraznému vzrůstu cen potravin,“ vysvětlil Karel Hendrych ze společnosti PREOL.

Pro potvrzení všech zmíněných údajů naleznete níže prezentace obsahující detailní statistiky potvrzující všechna zmíněná fakta.

Evropská legislativa

Potraviny a biopaliva

Zelená nafta