CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Přestavbové kity na biopaliva – kvalita a spolehlivost nově potvrzena homologací

8/7/2013: Přestavbové kity na biopaliva – kvalita a spolehlivost nově potvrzena homologací

Zájemci o jízdu na bioetanol i přes pokles nabídky nových Flexi Fuelů (automobilů uzpůsobených na jízdu na bioetanol E 85) nemusí smutnit, mají totiž možnost využít některé z homologovaných přestavbových jednotek, které se na českém trhu nově objevily. Díky nim tak mohou výrazně uspořit v době ekonomické krize.

Trh s novými FFV má za sebou slibný vývoj v předchozích letech, kdy prodej postupně narostl z 30 prodaných vozů v roce 2010 na 345 předloni a dále až na 588 prodaných vozů v roce 2012. Za letošní rok však klesl na prozatímních 82. “Prodej se zastavil z několika důvodů. Hlavní je ten, že řada automobilek skončila s prodejem FFV vozů. Jedná se především o Škodu a Ford. Druhá jmenovaná automobilka ale nyní hledá nový motor, jenž by byl na toto palivo schopný jezdit,“ uvedl ředitel kampaně Biopaliva frčí Jiří Trnka.

I kvůli poklesu trhu s novými FFV automobily, který byl způsoben třeba malými zkušenostmi řidičů s bioetanolem, tak naopak roste prodej přestavbových kitů. Dokonce už se objevují i homologované jednotky. “Ty jsou odbornou zárukou kvality, funkčnosti a spolehlivosti,“ vyzdvihl Trnka. První homologovanou jednotkou byla ta od společnosti ELOTEC, následovaly společnosti MOTOR Expert a Biopowers CZ.

Základní podmínkou, aby soustava mohla být schválena, je to, že pracuje nezávisle na vůli řidiče. Což znamená, že není ovládána přepínači. Při testování se provádí emisní testy, ověřují se výkonové parametry a elektromagnetická slučitelnost, zda systém nevyzařuje negativní rušení.

„Tyto zkoušky se provádí jak s benzínem tak bioetanolem. Motorista by se měl v první řadě informovat, zda firma, která mu tuto přestavbu nabízí, má schválení ministerstva dopravy, aby touto změnou automobil nepozbyl technické způsobilosti,“ řekl Petr Říha, vedoucí provozovny Chodovec společnosti Dekra.

Ta je jednou ze společností, která od ministerstva dopravy získala svolení k testování vozidel. Navíc právě Dekra v roce 2012 ve spolupráci s Ministerstvem dopravy vytvořila národní „Postup pro schvalování přestaveb vozidel na pohon E 85“.

Jak už bylo zmíněno, jednou z možných homologovaných jednotek je ta od společnosti Biopowers CZ. Její majitel Ludvík Drápela vyzdvihl dva praktické důvody, proč do homologované přestavbové jednotky investovat. “Především nebude mít uživatel žádné potíže na státní technické kontrole či při měření emisí. Zároveň nehrozí ani jakýkoliv problém v případě pojistných událostí,“ zdůraznil Drápela.

“Homologované jednotky mají jasný úspěch. Potvrzení o homologaci máme od ledna tohoto roku a od té doby jsme stihli uskutečnit už 400 přestaveb. Je třeba zdůraznit, že kromě kvalitní samotné jednotky je neméně důležitá vstupní diagnostika ještě před samotnou přestavbou,“ uzavřel Štefan Kanovský ze společnosti MOTOR Expert.