CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Jubileum: s biomasou a CZ Biom v České republice již 20 let

4/4/2014: Jubileum: s biomasou a CZ Biom v České republice již 20 let

CZ Biom si letos připisuje již dvacet let své existence. A 1. dubna je v rámci výstavy TECHAGRO 2014 oslavil ve velkém stylu. Vzhledem k tomu, že právě v tomto roce uplynulo přesně 20 let od jeho založení, bylo dostaveníčko společností působících v zemědělství a bioenergetice tím ideálním místem, kde toto krásné jubileum oslavit. Ve vzpomínání na dobu uplynulou i plánování do budoucna se nesl celý den.

TECHAGRA se letos zúčastnilo rekordních 120 tisíc návštěvníků. Ti mohli kromě tradičního doprovodného programu pořádaného samotným výstavištěm, shlédnout i další unikátní akci –  odborný seminář pořádaný CZ Biom, který shrnul nejvýznamnější události, které se v české bioenergetice udály za posledních 20 let. Na něm například šéf Evropské asociace pro biomasu AEBIOM Gustav Melin přítomným představil koncept uhlíkové daně jakožto nástroje, kterým bylo ve Švédsku dosaženo padesátiprocentního zastoupení obnovitelných zdrojů na spotřebě energie. Odpoledne pak proběhla valná hromada, která potvrdila v čele Sdružení Jana Habarta.

Celý program týkající se CZ Biom večer vyvrcholil v Sálu Morava, kde proběhly oficiální oslavy výročí. Kromě oficiálního vyhlášení výsledků voleb z Valné hromady, projevu staronového předsedy Habarta, si mohli pozvaní hosté, mezi kterými byli jak členové, tak zástupci institucí, zabývajících se bioenergetikou, užít i bohatý doprovodný program.

Bezpečnostní složky a nové technologie

Ale podívejme se zběžně i do historie Sdružení. Milovníci statistiky si uvědomí, že CZ Biom je téměř stejně starý jako Česká republika. Pro řadu lidí může být překvapivé, jak dlouho již České sdružení pro biomasu funguje. Pokud se však podíváme na praktické výsledky a pozici bioenergetiky v tuzemsku, je jasné, že za tím vším stojí dlouholetá mravenčí práce. Přitom v některých okolních státech ještě profesionálně fungující sdružení ani není. Od zakladatelů se tedy v roce 1994 v mnoha ohledech jednalo o vizionářský a záslužný čin, následně podpořený pílí desítek a stovek zaměstnanců i řadových členů. Za dva­cet let, během kterých CZ Biom konstantně vylepšoval pozici biomasy v České republice, se toho událo mnoho. Jak z pohledu legislativního vývoje, tak i z praktického hlediska.

V životě však nejsou jen pozitivní momenty, jakým byl třeba sa­motný začátek fungování CZ Biom. I CZ Biom si pro­šel těžkými etapami. “Například na konci devadesátých let bylo okolo něj pořádně rušno. Dostal se na seznam podezřelých organizací a jeho zástupci dokonce museli podávat vysvětlení bezpečnostním složkám. Vše souviselo pouze s nepochopením pozice biomasy v rámci energetického mixu,“ vzpomíná bývalý předseda CZ Biom Jaroslav Váňa.

Ale byla zde především pozitiva. Postupně se vyvíjely odborné sekce, díky nimž se bylo možné každému oboru bioenergetiky detailněji a s příchodem nových technologií se začaly rozšiřovat i komunikační kanály. Kromě časopisu, nejprve vydávaného formou e-zinu, následně i tištěnou formou, začaly přibývat i webové stránky. Mimo korporátního webu czbiom.cz začal fungovat především ten odborný – BIOM.cz. Ten je dodnes in­formační základnou pro všechny zájemce ať už z řad široké ve­řejnosti, odborníků či společností podnikajících v bioenergetice.

CZ Biom se též postupně více a více začal věnovat projektům – jak tuzemským, tak těm, přesahující hranice České republiky a díky tomu jsme dokázali zemědělce i podnikatele informovat a chystaných změnách či nových právních předpisech, které rozvoji bioenergetiky výrazně pomohly. Na řadě z nich se CZ Biom aktivně podílel a pomáhal je i prosadit.

“Díky Sdružení se Česká republika například stala druhou zemí na světě, která zavedla podporu tepla z obnovitelných zdrojů. Výrazný podíl mělo také na schválení Národního akčního plánu pro energii z OZE,“ vzpomíná současný předseda Jan Habart.

Ruku v ruce s projekty se Sdružení zaměřilo i na osvětové a in­formační kampaně. S čímž souvisí i prakticky nespočitatelné množství seminářů, konferencí a workshopů, které CZ Biom přichystal. Pověstnou třešinkou na dortu je v tomto ohledu konference BIOMASA ENERGETIKA, která se v roce 2013 konala již dokonce po osmnácté.

V současnosti má CZ Biom více než 160 členů. I díky jeho aktivitám se dnes v České republice nachází 83 výtopen na biomasu, přes 420 čerpacích stanic nabízejících kapalná biopaliva, 430 bioplynových stanic a celkově obor bioenergetiky nabízí přes osm tisíc pracovních míst. Nelze než doufat, že tato čísla porostou dalších dvacet let stejně radostně, jak v těch uplynulých.