CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Česko dál rozumně podporuje biopaliva. Díky novému programu získá segment stabilitu

18/6/2014: Česko dál rozumně podporuje biopaliva. Díky novému programu získá segment stabilitu

Jako krok správným směrem, který zajistí stabilitu celého biopalivářského segmentu, tak hodnotí nový Víceletý program biopaliv pro roky 2015 – 2020, u kterého už chybí jen podpis Vlády ČR zástupci Českého sdružení pro biomasu a Svazu výrobců bionafty. Pozitiva, která tato nová legislativa přináší nejen výrobcům biopaliv, ale i zemědělcům, řidičům ale i čerpadlářům představili na tiskové konferenci, která se uskutečnila 17. června v Praze.

Tento dokument navazuje na „Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě“ schválený vládou ČR dne 25. února 2008, který vstoupil v platnost dne 1. července 2009 a v červnu 2015 mu vyprší platnost. Jeho hlavními cíli je postupně snížit emise skleníkových plynů z pohonných hmot o 6 % do konce roku 2020 a zajistit v roce 2020 podíl alespoň 10 % konečné spotřeby energie v dopravě energií z obnovitelných zdrojů, tj. biopalivy a elektrickou energií.

Soulad mezi těmito cíli, obdobně jako v současnosti naplňovaném víceletém programu, mají zajistit dodávky nejen nízkoprocentních směsí v motorové naftě a motorových benzínech v souladu s příslušnými technickými normami, ale nadále také dodávky standardizovaných vysokoprocentních směsí biopaliv a čistých biopaliv, které splňují kritéria udržitelnosti potvrzená certifikátem. Jde především o zachování podpor na již rozšířená biopaliva jako je směsná motorová nafta SMN 30, čistá bionafta B100 a palivo E85.

“Prodloužení podpor na biopaliva o dalších 5 let není příznivou zprávou jen pro výrobce biopaliv a celé biopalivářské odvětví průmyslu, které se tímto krokem po dlouhé době stabilizovalo a které v současnosti zaměstnává více než 6 000 lidí,” hodnotil vedoucí informační kampaně Biopaliva frčí Jiří Trnka.

Nový Program prakticky navazuje na současný model podpory, tj. s nulovou spotřební daní na čistá standardizovaná biopaliva (B100, čistý rostlinný olej, bioplyn) a úlevu na spotřební dani u vysokoprocentních směsí ve výši odpovídající množství biosložky ve směsi. Program předpokládá mírný rostoucí trend spotřeby v současnosti používaných čistých a vysokoprocentních biopaliv – B100, B30 a E85 a od roku 2016 také uplatnění etanolu E95, čistého rostlinného oleje a bioplynu.

“Podpora biopaliv dle tohoto dokumentu přináší pozitiva pro řadu segmentů české společnosti.  Například u zemědělců je odbyt jejich komodit pro výrobu biopaliv vítanou příležitostí pro diverzifikaci jejich aktivit. Opomíjí se i fakt, že vedlejší produkty z výroby biopaliv jsou dnes nezbytnou složkou výživy hospodářských zvířat. Pozitivním signálem je i pro řidiče, kteří zareagovali na nabídku biopaliv u čerpacích pump a investovali do přestaveb jejich vozidel,” vysvětlil Trnka.

“Výhodná je i pro čerpadláře, kteří v biopalivech našli vítané zpestření jejich nabídky, pro zcela nový trh přestavbářů vozidel na biopaliva, ale i firmy, které biopaliva využívají v rámci svých vozových parků, a které jim dávají nezanedbatelnou konkurenční výhodu,” uzavřel vedoucí kampaně Biopaliva frčí vyčerpávající seznam pozitiv.

Program rovněž počítá s rozvojem moderních biopaliv 2. a 3. generace, která jsou vyráběna z nepotravinářských surovin. Pro jejich konkurenceschopnost se i u těchto biopaliv navrhuje plné osvobození od spotřební daně z minerálních olejů.

Dle odhadů uvedených v Programu by za celé období 2015 – 2020 měla celková výše finanční podpory biopaliv dosáhnout výše 11 436 mil. Kč. S ohledem na počty pracovníků v celém sektoru výroby biopaliv a jejich přínos do státního rozpočtu by měl být konečný dopad na státní rozpočet kladný ve výši 4 133 – 5 853 mil. Kč.

”Biopaliva se v podmínkách České republiky staly součástí našeho života, která šetří nejen naše životní prostředí, ale i naše peněženky a která jsou díky svým vedlejším efektům neutrální ve vztahu ke státnímu rozpočtu,“ dodal Trnka.

S přípravou nového Programu Česká republika začala s dostatečným předstihem, aby se podpory v něm obsaženém zvládly posoudit a schválit Evropskou komisí ještě před vypršením původního Programu, tj. do konce června 2015. Tím bude zajištěna kontinuita dodávek biopaliv na trh a nedojde k nežádoucímu přetržení dodavatelsko-odběratelských vztahů, které by mohlo ohrozit povinnosti dodavatelů paliv vyplývající ze současné legislativy. Evropská komise bude náš nový Program posuzovat už podle nových Pokynů ke státní podpoře v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014 – 2020.

Další informace:
Jan Huk                                   Jiří Trnka
manažer komunikace                ředitel CZ Biom
tel: +420 777 366 485                tel: +420 724 153 581
e-mail: huk@biom.cz               e-mail: trnka@biom.cz