CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Vláda schválila program na podporu biopaliv. Odvětví získá potřebnou stabilitu

7/8/2014: Vláda schválila program na podporu biopaliv. Odvětví získá potřebnou stabilitu

Vláda ve středu 6. 8. 2014 během svého jednání schválila nový program podpory biopaliv pro roky 2015 – 2020. Cílem programu je zajistit do roku 2020 alespoň 10 % podíl obnovitelné energie v dopravě a 6 % snížení emisí skleníkových plynů z pohonných hmot. Dokument s názvem „Víceletý program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 – 2020“ navazuje na předchozí program, který vyprší v červnu 2015 a představuje důležitý rámec pro zachování stability odvětví výroby biopaliv a jeho další rozvoj.

Jiří Trnka, vedoucí informační kampaně „Biopaliva frčí“ z Českého sdružení pro biomasu řekl: „Zvýhodnění biopaliv na dalších 5 let je příznivou zprávou pro producenty biopaliv, navazující průmysl a celé odvětví, které v současnosti zaměstnává více než 6 000 lidí. Program navíc dále rozšíří řady firem a automobilistů, kteří chtějí ušetřit a zároveň vyzkoušet alternativu k dováženým fosilním palivům.

Tak jako v předchozích letech má Program zajistit kromě přimíchávání bionafty a bioethanolu do motorové nafty a benzínu také nabídku standardizovaných vysokoprocentních směsí biopaliv resp. čistých biopaliv. Podporu si tak uchovávají v Česku již zdomácnělá paliva s vyšším obsahem biosložky, jako je například směsná motorová nafta SMN 30, čistá bionafta B100 nebo populární palivo pro benzínové motory E85.

Nový Program navazuje na současný model podpory formou daňového zvýhodnění, tj. nulová nebo minimální spotřební daň na čistá standardizovaná biopaliva (B100, čistý rostlinný olej, bioplyn) a úleva na spotřební dani u vysokoprocentních směsí ve výši odpovídající množství biosložky ve směsi. Program předpokládá mírný rostoucí trend spotřeby již v současnosti používaných čistých a vysokoprocentních biopaliv – B100, SMN 30 a E85, a od roku 2016 také uplatnění novějších produktů jako jsou etanol E95, čistý rostlinný olej nebo bioplyn. Samozřejmostí je podpora pouze pro ta biopaliva, která splňují tzv. kritéria udržitelnosti, což je nástroj jak zajistit pozitivní dopad výroby a spotřeby biopaliv na životní prostředí.

Program rovněž počítá s rozvojem moderních biopaliv 2. a 3. generace, která jsou vyráběna z nepotravinářských surovin. Pro zvýšení konkurenceschopnosti se i u těchto biopaliv navrhuje plné osvobození od spotřební daně z minerálních olejů.

Dle odhadů uvedených v Programu by za celé období 2015 – 2020 měla celková výše finanční podpory biopaliv dosáhnout výše 11 436 mil. Kč. S ohledem na počty pracovníků v celém sektoru výroby biopaliv a jejich přínos do státního rozpočtu by měl být konečný dopad na státní rozpočet kladný a to ve výši 4 133 – 5 853 mil. Kč.

Jiří Trnka z Českého sdružení pro biomasu hodnotí program kladně: „Podpora biopaliv přináší pozitiva pro celou řadu segmentů české společnosti.  Například u zemědělců je odbyt jejich komodit pro výrobu biopaliv vítanou příležitostí pro diverzifikaci jejich podnikání. Opomíjí se i skutečnost, že vedlejší produkty z výroby biopaliv jsou dnes nezbytnou složkou výživy hospodářských zvířat. Program je pozitivním signálem i pro řidiče, kteří zareagovali na nabídku biopaliv u čerpacích pump a investovali do přestaveb svých vozidel. Výhodná je i pro čerpadláře, kteří v biopalivech našli vítané zpestření své nabídky, nebo pro zcela nový trh přestaveb vozidel na biopaliva. Zajímavá je i pro firmy, které biopaliva využívají v rámci svých vozových parků, čímž získávají nezanedbatelnou konkurenční výhodu.

Kontakt: Jiří Trnka, vedoucí kampaně Biopaliva frčí, České sdružení pro biomasu (CZ Biom), e-mail: trnka@biom.cz , tel.: +420 724 153 581