CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > KONFERENCE PŘIBLÍŽÍ VÝHODY OPĚTOVNÉHO POUŽITÍ NÁBYTKU ČI ELEKTRONIKY

3/11/2014: KONFERENCE PŘIBLÍŽÍ VÝHODY OPĚTOVNÉHO POUŽITÍ NÁBYTKU ČI ELEKTRONIKY

V Praze proběhne 4. listopadu 2014 konference „Opětovné použití ve Střední Evropě. Politika a příklady z praxe“. Jednodenní konference je určena zástupcům státní správy, obcí, občanské společnosti, soukromé sféry, ale i širší veřejnosti. Hlavním tématem je problematika předcházení vzniku odpadů prostřednictvím opětovného použití věcí, jako jsou nábytek, elektronika či oblečení. Konference proběhne pod záštitou Ing. Jiřího Nouzy, náměstka primátora hlavního města Prahy.
Mezi zajímavé hosty akce patří mimo jiné Michal Len, ředitel evropské platformy sociálních firem v oblasti opětovného použití RREUSE, architektka Ute Dechantsreiter, která se v Brémách věnuje opětovnému využití stavebních materiálů tzv. „urban mining“, Wolfgang Holzer, odborník na odpady z rakouského ministerstva životního prostředí, Tim Wagendorp, expert na problematiku zpětného odběru elektroodpadů z úspěšné vlámské federace KOMOSIE či Helena Kalaninová, zástupce českého komunitního centra pro opětovné použití ZDROJOVNA.
Akce proběhne v rámci projektu CERREC (www.cerrec.eu), který podporuje vznik center pro opravy a opětovné použití ve Střední Evropě od dubna 2011.
Jan Doležal z CZ Biom, zástupce projektu v České republice, řekl: „S rostoucími objemy odpadů bojuje každá obec. Opětovné použití, tedy snaha nevyhazovat oblečení, elektroniku či nábytek, který by mohl ještě sloužit, dává smysl nejen s ohledem na životní prostředí, ale i ekonomicky. Centra pro opravy a opětovné použití vytváří pracovní místa, podporují místní ekonomiku a mnohdy významně prodlužují životnost výrobků. Konference poslouží k navázání zajímavých kontaktů s odborníky ze středoevropského regionu a zejména k inspiraci jak v rozumné míře podporovat opětovné použití i u nás doma.
Podrobné informace o akci, program a profily řečníků jsou k dispozici na webové prezentaci: http://cerrec.eu/czechia/event/konference     (česky)
http://cerrec.eu/event/conference/  (anglicky)
Kontakt pro média:
Jan Doležal, CZ Biom, e-mail: dolezal@biom.cz, tel.:: +420 773 796 380