CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Projekt greenGain chce zvýšit energetické využití biomasy pocházející z údržby veřejné zeleně

24/2/2015: Projekt greenGain chce zvýšit energetické využití biomasy pocházející z údržby veřejné zeleně

Výzkumný projekt greenGain se zaměřuje na energetické využití biomasy, která pochází z údržby veřejné zeleně. Vegetace získaná z pravidelné údržby okrajů silnic, říčních břehů, živých plotů či veřejných parků nabízí zajímavý, avšak málo zmapovaný, potenciál pro výrobu obnovitelné energie z biomasy. Projekt byl spuštěn v lednu tohoto roku a je podpořen z programu Evropské Unie pro výzkum a inovace Horizont 2020. Výzkumníci se začátkem tohoto měsíce poprvé sešli v Berlíně. Projektu se budou věnovat tři roky.

Jan Doležal z Českého sdružení pro biomasu, které je do projektu zapojeno, uvedl: „Poptávka po energii z biomasy a dalších obnovitelných zdrojů roste. V rámci projektu greenGain chceme získat konkrétní data a zvýšit povědomí o biomase, která se v Česku a dalších zemích Evropské unie dostatečně nevyužívá. Výhodou této biomasy je skutečnost, že odpadají jakékoli pochybnosti ohledně konkurence s výrobou potravin a dalším využitím půdy a krajiny.

Do projektu greenGain jsou zapojeni partneři a vědecké instituce z Německa, Itálie, Španělska a České republiky. Projekt si klade za cíl zjistit, jaká je dostupnost tohoto zdroje biomasy, a nabídnout praktické rady ohledně logistiky, skladování a nastavení udržitelného modelu jeho využití pro výrobu elektřiny a tepla. Vědci v rámci projektu zmapují energetický potenciál biomasy pocházející z údržby veřejné zeleně, a navrhnou nevhodnější dostupné technologie pro jeho využití, jako je výroba bioplynu či spalování v teplárnách na biomasu. Identifikují též možné překážky a poskytnou doporučení širokému spektru odborníků a veřejnosti v Evropské unii.

Partneři projektu úzce spolupracují s modelovými regiony v České republice, Německu (Friesland a Rotenburg), Itálii (v okolí Trasimenského jezera) a v regionech Mattarana a Bajo Aragón ve Španělsku. Projekt je také zaměřen na zvyšování povědomí veřejnosti a legislativu.

Webová stránka projektu se v současnosti připravuje a bude brzy dostupná na adrese greengain.eu.

 

Kontakty

Jan Doležal, CZ – Biom – České sdružení pro biomasu, e-mail: dolezal@biom.cz, web: www.czbiom.cz, www.biom.cz

 

greenGain_team_photo

Úvodní setkání partnerů projektu greenGain v Berlíně (únor 2015)