CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Ekologické organizace chtějí připravit tisíce lidí o práci a města o šanci na čistější dopravu

24/3/2015: Ekologické organizace chtějí připravit tisíce lidí o práci a města o šanci na čistější dopravu

Ekologické organizace vyzvaly formou otevřeného dopisu ministry průmyslu a životního prostředí, aby omezily cíle EU v oblasti biopaliv první generace. Argumentují přitom jejich negativním dopadem na životní prostředí. České sdružení pro biomasu s černobílým pohledem na biopaliva v dopravě nesouhlasí. Výroba biopaliv zaměstnává v Česku tisíce lidí a jejich využití ve veřejné dopravě snižuje znečištění ovzduší ve velkých městech.

Ekologické organizace obviňují odvětví biopaliv z produkce přílišného množství emisí skleníkových plynů. Evropská komise však právě proto přijala tzv. kritéria udržitelnosti, která vytváří právní rámec pro přísnou kontrolu ekologického přínosu biopaliv. Biopaliva navíc přispívají ke snižování znečištění ovzduší ve velkých městech. Řada měst v Česku jako například Brno, Plzeň či Teplice využívají ve veřejné dopravě biopaliva a snižují tak exhalace škodlivin v centrech.

Česká republika je přitom ve výrobě biopaliv téměř soběstačná. Hrubá spotřeba methylesteru řepkového oleje (MEŘO) v dopravě je 300 tisíc tun. Domácí výroba představuje 219 tisíc tun, dovoz dosahuje zhruba 27 %. Pouze jedna třetina plochy řepky olejky v Česku je využita na výrobu bionafty. Další část slouží například k výrobě stolních olejů. Hrubá spotřeba etanolu v dopravě je 119 tisíc tun. Domácí výroba je pak přibližně 104 tis. tun, dovoz 14 %. Etanol je dnes vyráběn výhradně z cukrové řepy. S výrobou biopaliv počítá také Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů, který v roce 2012 schválila vláda. Podíl biopaliv by dle tohoto dokumentu měl dokonce nadále růst z dnešních 16.7 PJ na 26.5 PJ v roce 2020.

Kritéria udržitelnosti znamenají, že výrobci musí mezinárodním certifikačním agenturám doložit, že je celý cyklus produkce biopaliv z pohledu životního prostředí i z pohledu prosté energetické bilance výhodný. Energie potřebná na výrobu biopaliv a pěstování plodin tak může tvořit maximálně 50 % energie získané v podobě konečného biopaliva. Producenti také dokládají, že při pěstování biopaliv nebyly využity plochy tropických deštných lesů a nedocházelo k porušování lidských práv. Problémem mohou být emise spojené s nepřímými změnami ve využívání půdy (tzv. ILUC; indirect land use change), o kterých je potřeba konstruktivně diskutovat.

Česká republika by měla zajišťovat stabilní podnikatelské prostředí. Není správné měnit pravidla během hry. Neustálé legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie často kritizují i ekologické organizace. Není třeba zastropovat biopaliva první generace, ale spíše zpřísnit pravidla jejich kontroly. Pokud na jedné straně požadujeme rozvoj pokročilých biopaliv, musíme zároveň vytvářet jasnou a dlouhodobou poptávku a neohrožovat stabilitu odvětví.  Možností je například konkrétní podíl pokročilých biopaliv na celkovém cíli pro energii z obnovitelných zdrojů v dopravě,“ uvedl Jan Habart, předseda CZ Biom.

Jan Habart, dodal: „Kdo chce, hledá řešení, kdo nechce, hledá problémy. Problematiku dopadů evropské legislativy v oblasti biopaliv na druhém konci světa bychom měli řešit konstruktivně. Rozhodně dnes nevidím důvod, proč smést biopaliva ze stolu. Příliš snadno zapomínáme, že „alternativou“ k biopalivům jsou fosilní paliva, mnohdy dovážená z nedemokratických zemí.“ uvedl Jan Habart, předseda CZ Biom.

 

Kontakty:

Jan Habart, předseda CZ Biom – České sdružení pro biomasu, e-mail: habart@biom.cz, tel.: +420 603 273 672