CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Evropský parlament dnes omezil podporu pro biopaliva první generace

28/4/2015: Evropský parlament dnes omezil podporu pro biopaliva první generace

Evropský parlament dnes ve svém hlasování omezil podporu pro biopaliva první generace. Evropská unie po členských státech stále požaduje, aby do roku 2020 zajistily alespoň 10% spotřeby energie v dopravě z obnovitelných zdrojů. Členské státy se dosud mohly svobodně rozhodnout, jak tento cíl splní. Dnes schválená legislativa znamená omezení pro biopaliva první generace, která jsou vyráběna s potravinářských komodit, jako je řepka olejka či cukrová řepa. Členské státy mohou nově do naplnění 10% cíle obnovitelné energie v dopravě započítat pouze 7% biopaliv první generace.

Jan Habart, předseda CZ Biom, uvedl: „Rozhodnutí je velmi nesystematické, mění pravidla hry v průběhu zápasu. Důsledkem může být nejistota investorů a skutečnost, že do výroby biopaliv z českých komodit již nikdo nebude investovat. Biopaliva tak budeme pravděpodobně více dovážet a suroviny pro jejich výrobu naopak vyvážet. Biopaliva jsou tradičně vyráběna z potravinářských komodit a s výrobou potravin se často velmi dobře doplňují. Při výrobě bionafty například vzniká velké množství krmiva pro hospodářská zvířata. Při výrobě etanolu z cukrové řepy se naopak zužitkují veškeré produkty z výroby cukru. Zítra se o tom může osobně přesvědčit prezident Miloš Zeman při návštěvě cukrovaru a lihovaru v DobroviciOmezování podílu biopaliv první generace nebylo vůbec potřeba. Otázka, jak Česká republika naplní zbývající tři procenta, je zatím nevyřešena.
Jan Habart dále doplnil: „Evropská komise dnes členským státům velmi zkomplikovala situaci. V podstatě říká: “Běžte do desátého patra pomyslného domu obnovitelných zdrojů v dopravě, ale od sedmého patra si zavažte ruce a nohy!“ Jedinou pozitivní zprávou tak je snad jen skutečnost, že jde o konečné rozhodnutí ohledně podpory biopaliv, alespoň do roku 2020. 

Diskuse o omezení první generace biopaliv probíhala již řadu let. Při jednáních spolu bojovaly radikální návrhy na omezení první generace na polovinu 10% cíle. Nakonec zvítězil ten nejméně radikální, sedmiprocentní, návrh.

Členské státy nově musí stanovit národní cíle, ve kterých konkretizují podíl pokročilých biopaliv vyráběných z odpadů a komodit, které nekonkurují výrobě potravin.

Distributoři pohonných hmot mají také povinnost vykazovat odhad emisí skleníkových plynů spojených s produkcí biopaliv v důsledku takzvaných nepřímých změn ve využívání půdy (ILUC). Komise je následně povinna tato data zveřejňovat s cílem zhodnotit vliv evropské politiky v oblasti biopaliv na rozšiřování půdy využívané pro zemědělskou produkci.

Kontakty:
Jan Habart, předseda CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu

e-mail: habart@biom.cz, tel.: +420 603 273 672