CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Krteček dětem na veletrhu BIOMASA vysvětlí, proč třídit bioodpad

30/3/2016: Krteček dětem na veletrhu BIOMASA vysvětlí, proč třídit bioodpad

České sdružení pro biomasu v pondělí 4. 4. 2016 od 9.30 uspořádá v prostorách brněnského výstaviště zábavnou akci pro veřejnost věnovanou využití bioopadů, kompostování a přínosu kompostu pro půdu a pěstování květin. Malé i velké zahradníky přivítá postava krtečka a zájemci si budou moci vzorek kompostu odnést domů. Akce, se uskuteční v rámci populárního Veletrhu obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA.

Díky kompostování můžeme zpracovat bioodpady z domácností či zahrad a zároveň vyrobit ekologické hnojivo, které zlepšuje kvalitu půdy. Platí to jak v malém u domácího kompostování a zahradničení, tak ve velkém u profesionálních kompostáren, od kterých mohou zemědělci odebírat kompost pro využití na svých polích. Kompost půdě pomáhá vyrovnat se se suchem, erozí, či nízkou schopností krajiny zadržovat vodu. Představuje také alternativu k průmyslovým hnojivům.

Biologicky rozložitelné odpady, ať už jde o trávu či dřeviny ze zahrad nebo slupky od ovoce a zeleniny z kuchyní, tvoří až polovinu komunálních odpadů. V Česku tyto odpady z velké části stále bez užitku skládkujeme. Třídění bioodpadů by proto mělo být možné v každé obci, minimálně prostřednictvím sběrných dvorů. Lepší jsou však sběrné nádoby přistavené přímo u domů a bytů, protože je to výrazně pohodlnější a odpadu se tak zužitkuje více. Biologicky rozložitelný odpad pak mohou zpracovat například bioplynové stanice či právě kompostárny. Kdo nemá podmínky pro domácí kompostování, může si kompost zakoupit v nejbližší kompostárně.

Kontext

Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA probíhá na brněnském výstavišti od 3. 7. do 7. 4. 2016 souběžně s tradičním veletrhem TECHAGRO, největším zemědělským veletrhem ve střední Evropě.  http://www.bvv.cz/biomasa/

CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s. je profesní spolek s již dvacetiletou historií, který propaguje využívání biomasy v České republice jako obnovitelného zdroje a cenné suroviny. Mezi téměř 160 členy spolku patří desítky provozovatelů bioplynových stanic. CZ Biom hájí zájmy svých členů při projednávání důležitých zákonů a nabízí odborné zázemí v oblasti legislativy, technologií a provozu zdrojů využívajících biomasu. www.czbiom.cz

Kontakt: Miroslav Herout, e-mail: herout@biom.cz, mobil: +420 777 775 159