CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Den Země v Táboře nabídl zábavný program pro děti a připomněl výhody kompostování

21/4/2016: Den Země v Táboře nabídl zábavný program pro děti a připomněl výhody kompostování

CZ BIOM – České sdružení pro biomasu se ve čtvrtek 21. 4. 2016 od 8:00 do 17:00 připojilo k programu pro veřejnost a oživilo náměstí T. G. Masaryka v Táboře. Akce proběhla v souvislosti s oslavami Dne Země pod hlavičkou města Tábor za účasti dalších institucí, např. Biologického centra AV ČR, firmy Rumpold Tábor, Kompostárny Jarošovice,  sdružení PRO-ODPAD nebo Zemědělské školy v Táboře.  Široká veřejnost a školáci zaplnili náměstí a mohli se dozvědět, proč je dobré třídit bioodpad a kompostovat, jakou funkci má voda v půdě, proč půdu chránit nebo jací živočichové žijí v kompostu a proč jsou užiteční. Pro děti byl připraven zábavný vzdělávací program. Stánek Kompostárny Jarošovice, Rumpold a CZ BIOM se zaměřil na využití bioopadů, kompostování a přínos kompostu pro ochranu půd. Malé i velké zahradníky přivítala postava krtečka a zájemci si mohli zahradnický substrát připravený z kompostu zdarma odnést i domů.

_DSC0077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díky kompostování můžeme zpracovat bioodpady z domácností či zahrad a zároveň vyrobit ekologické hnojivo, které zlepšuje kvalitu půdy. Platí to jak v malém u domácího kompostování a zahradničení, tak ve velkém u profesionálních kompostáren, od kterých mohou zemědělci odebírat kompost pro využití na svých polích. Kompost půdě pomáhá vyrovnat se se suchem nebo erozí. Představuje také alternativu k průmyslovým hnojivům.

Biologicky rozložitelné odpady, ať už jde o trávu či dřeviny ze zahrad nebo slupky od ovoce a zeleniny z kuchyní, tvoří téměř polovinu komunálních odpadů[1]. V Česku tyto odpady z více než poloviny stále bez užitku skládkujeme[2].

Miroslav Herout, vedoucí sekce kompostování a bioodpadů v CZ Biom řekl: „Skládkováním biologicky rozložitelných odpadů ochuzujeme půdu i sami sebe. Pro ty, kdo si neporadí s bioodpady doma, by třídění mělo být dostupné v každé obci. Sběrné dvory jsou však absolutní minimum. Pohodlnější a efektivnější jsou sběrné nádoby přistavené přímo u domů a bytů. Biologicky rozložitelný odpad pak mohou zpracovat například bioplynové stanice či kompostárny. Kdo nemá podmínky pro domácí kompostování, může si kompost výhodně zakoupit v nejbližší kompostárně.“

 

Kontakt

Miroslav Herout, e-mail: herout@biom.cz, mobil: +420 777 775 159, https://czbiom.cz

[1] V roce 2014 bylo vyprodukováno 1 563 791 tun, tj. 48% z celkové produkce komunálních odpadů, která činila 3 260 581 tun. Zdroj: ČSÚ, „Produkce, využití a odstranění odpadů – 2014,“ ČSÚ, Praha, 2015.
[2] V roce 2014 bylo uloženo na skládky 1 826 974 tun komunálních odpadů, tj. 56% (z 3 260 581 tun).