CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Kompostování šetří planetu i peněženku

10/5/2018: Kompostování šetří planetu i peněženku

Výhody kompostování přibližuje v rámci českobudějovické výstavy Hobby 2018 až do neděle 13.5.2018 zábavně naučná show přichystaná Kompostárnou Jarošovice, Biologickým centrem AV ČR a CZ Biom. V areálu vyrostla obří krtina a malé i velké návštěvníky vítá populární postava kresleného krtka. Zájemci si mohou zahradnický substrát připravený z kompostu zdarma odnést domů. Návštěvníci výstavy se dozví, proč je dobré třídit bioodpad a kompostovat, jakou funkci má voda v půdě, proč půdu chránit nebo jací užiteční živočichové žijí v kompostu. Akce si klade za cíl široké veřejnosti přiblížit, jak lépe využívat bioopady a kompostovat a přispívat tak k ochraně přírody.

Alternativa k substrátům z rašeliny

Díky kompostování můžeme zpracovat bioodpady z domácností či zahrad a zároveň vyrobit ekologické hnojivo, které zlepšuje kvalitu půdy. Platí to jak v malém u domácího kompostování a zahradničení, tak ve velkém u profesionálních kompostáren, od kterých mohou zemědělci odebírat kompost pro využití na svých polích. Kompost půdě pomáhá vyrovnat se se suchem nebo erozí a nahrazuje průmyslová hnojiva. Mnozí milovníci přírody a zahradničení zapomínají, že běžně dostupné zahradnické substráty obsahují rašelinu, jejíž těžba má negativní dopady na životní prostředí. Kompost je vhodnou alternativou.

Zbytečné skládkování

Biologicky rozložitelné odpady, ať už jde o trávu či dřeviny ze zahrad nebo slupky od ovoce a zeleniny z kuchyní, tvoří polovinu komunálních odpadů. Obecně v Česku komunální odpady z více než poloviny stále bez užitku skládkujeme. Kompostujeme jen velmi malou část (přibližně 7%).

Miroslav Herout, vedoucí sekce kompostování a bioodpadů v CZ Biom řekl: „Skládkováním biologicky rozložitelných odpadů ochuzujeme půdu i sami sebe. Pro ty, kdo si neporadí s bioodpady doma, by třídění mělo být dostupné v každé obci. Sběrné dvory jsou však absolutní minimum. Pohodlnější a efektivnější jsou sběrné nádoby přistavené přímo u domů a bytů. Biologicky rozložitelný odpad pak mohou zpracovat například bioplynové stanice či kompostárny. Kdo nemá podmínky pro domácí kompostování, může si kompost výhodně zakoupit v nejbližší kompostárně.“

Kontakt

Miroslav Herout, vedoucí sekce kompostování CZ Biom, e-mail: herout@biom.cz, mobil: +420 777 775 159