CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Revize směrnice o obnovitelných zdrojích přichází s kritérii udržitelnosti pro pevnou biomasu

14/6/2018: Revize směrnice o obnovitelných zdrojích přichází s kritérii udržitelnosti pro pevnou biomasu

Brusel 14.6.2018 (AEBIOM) – Vzhledem k důležité roli, kterou hraje pevná biomasa v rámci evropské energetiky, se poslední fáze vyjednávání evropských institucí o revizi směrnice o obnovitelných zdrojích odvíjela konstruktivně. Výsledný kompromis však bohužel nezajistí zcela rovné podmínky napříč Evropskou unií.

Evropská unie poprvé přijala celoevropská kritéria udržitelnosti pro pevnou biomasu. Dosud se týkala pouze kapalných biopaliv používaných v dopravě. Evropské sdružení pro biomasu – AEBIOM (jehož je CZ Biom členem) kritéria udržitelnosti vítá a přijímá obecný přístup založený na míře rizika a 20 MW práh pro zařízení, na něž se nová pravidla vztahují. Tento přístup zajistí  k životnímu prostředí šetrnou produkci biomasy bez ohledu na zemi původu. Předejde zbytečné administrativní zátěži pro malá zařízení a země s již dobře rozvinutým systémem péče o lesy.

“Vždycky se najdou lidé nespokojení s těmito kritérii. Evropští zákonodárci však poprvé představují harmonogram udržitelného rozvoje energie z pevné biomasy. Navzdory všem kontroverzním otázkám se tvůrci politik rozhodli jít náročnou, ale pragmatickou cestou, “ vysvětlil Jean-Marc Jossart, generální tajemník AEBIOM.

Bioenergetika bude muset v roce 2026 dosáhnout 80% úspory emisí skleníkových plynů ve srovnání s fosilními palivy. Zařízení, která vyrábí pouze elektřinu, budou muset využívat jen nejlepší dostupné technologie, jinak nedosáhnou na podporu. Podrobnosti o nových povinnostech jsou obsaženy v infografice níže.

Výsledný kompromis také uznává roli spoluspalování, což umožní bioenergetice hrát klíčovou roli v přeměně energetiky, aniž by tím biomasa přispívala k prodlužování životnosti zastaralých uhelných zdrojů.

AEBIOM byl jedním z prvních, kteří volali v rámci EU po zavedení kritérií udržitelnosti, tak aby měli v rámci odvětví všichni rovné podmínky a trh měl jistotu ohledně pravidel hry. V této souvislosti je politováníhodné, že členské státy budou moci přijímat dodatečná národní kritéria. Doufáme proto, že navzdory úsilí o celoevropský kompromis, nakonec neskončíme s osmadvaceti různými systémy.

 

 

Zdroj: Tisková zpráva AEBIOM