CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Povinné třídění tuků a olejů v obcích se o rok oddaluje

20/12/2018: Povinné třídění tuků a olejů v obcích se o rok oddaluje

Obce se oproti původním plánům mohou ještě rok připravovat na novou povinnost zajistit oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků od občanů. S novou povinností ohledně separace kuchyňských olejů od 1. ledna 2020, přišla letos v září novelizace vyhlášky, která řeší třídění bioodpadů v obcích. Původně se předpokládalo, že sběr olejů bude povinný již od 1. ledna 2019. [1] V současnosti tyto odpady ve většině obcí končí v kanalizaci, kde způsobují zbytečné škody. Tuky ze smažení štědrovečerní pochoutky, které ucpávají kanalizaci, jsou již tradiční připomínkou tohoto problému. Oleje z kuchyní jsou přitom cennou surovinou. Po vyčištění se hodí například pro výrobu biopaliv nebo maziv. Část mohou zpracovat také bioplynové stanice.

Sběr kuchyňských olejů

Obce budou moci tuto novou povinnost zajistit například ve sběrných dvorech, případně rozmístěním separačních nádob určených výhradně pro jedlé oleje (podobných jaké známe pro plasty, papír či nápojové obaly). V mnoha obcích již občané tuto možnost mají a odpadářské firmy svoz a likvidaci jedlých olejů nabízí. Nádoby jsou k dispozici většinou na místech společně s dalšími kontejnery na tříděný odpad. Lidé by měli použité oleje umístit do uzavíratelné PET lahve a vložit do sběrné nádoby, případně olej donést do sběrného dvora. Podle informací ČAOH probíhá sběr jedlých olejů zhruba v desetině obcí v Česku [2], například v Břeclavi, Českých Budějovicích, Kutné Hoře, Olomouci nebo Praze 2.

Jan Habart, předseda CZ Biom, řekl: „Použité kuchyňské oleje jsou cennou surovinou. Pokud se vhodně separují, je zde velká škála možností, jak tuto energii využít například ve výrobě biopaliv. V Česku máme pro zpracování těchto odpadů dobré zázemí také v podobě bioplynových stanic, které z odpadů dokáží vyrobit elektřinu a teplo nebo biometan, „obnovitelný zemní plyn.

Celoroční nabídka třídění bioodpadů v obcích

Biologicky rozložitelné odpady, ať už jde o trávu či dřeviny ze zahrad, slupky od ovoce a zeleniny, tvoří 51 % komunálních odpadů. Téměř polovinu komunálních odpadů v Česku stále bez užitku skládkujeme. [3] Legislativa proto od roku 2015 obcím uložila zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) alespoň v období od 1. dubna do 31. října. Výše zmíněná novelizace vyhlášky z letošního září tuto povinnost rozšířila na celý rok. Povinnost však letos neplatí hned zkraje ledna, ale až od 1. dubna 2019. Od listopadu do března obce budou moci svoz přizpůsobit klimatickým podmínkám a množství produkovaných biologických odpadů.

Poznámky

[1] Dne 27. 9. 2018 vyšla ve Sbírce zákonů novelizující vyhláška č. 210/2018 Sb., kterou se mění vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů (č. 321/2014 Sb.). Přinesla novou povinnost odděleně soustředit kuchyňské oleje a rozšířila stávající povinnost separovat biologicky rozložitelné komunální odpady po celý rok. Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady a nelze je zpracovat formou komunitního kompostování.

[2] Webové stránky České asociace odpadového hospodářství, „Nové povinnosti pro obce – celoroční sběr BRKO a jedlých olejů a tuků“ [27. září 2018].

[3] V roce 2017 bylo vyprodukováno 1 868 060 tun biologicky rozložitelných odpadů, tj. 51 % z celkové produkce komunálních odpadů, která činila 3 642 958 tun. V roce 2017 bylo uloženo na skládky 1 765 363 tun komunálních odpadů, tj. 48 % (z 3 642 958 tun). Zdroj: ČSÚ, „Produkce, využití a odstranění odpadů – 2017,“ ČSÚ, Praha, 2018.