CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Představení nové vedoucí sekce kompostování a bioodpadů: Ing. Anna Tvrdíková

21/8/2021: Představení nové vedoucí sekce kompostování a bioodpadů: Ing. Anna Tvrdíková

Vážení čtenáři, členové CZ Biom,

je mi velkou ctí a potěšením pracovat pro zlepšení nakládání s bioodpady a kompostování v ČR. Na úvod bych se ráda krátce představila. Absolvovala jsem obor Udržitelné využívání přírodních zdrojů a navazující magisterský obor Odpady a jejich využití na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze. Již během studia v rámci diplomové práce a činnosti studentského spolku SPOLU na ČZU – pro udržitelnou živoucí univerzitu jsem se věnovala kompostování. Zavedla jsem sběr bioodpadů v kampusu ČZU a jeho využití přímo v kampusu za pomoci různých typů kompostérů.

Po absolvování univerzity jsem nastoupila na oddělení odpadů Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. V roce 2016 jsem postavila 1. pražskou kompostárnu na Slivenci, kterou jsme v roce 2017 zprovoznili. Dále jsem připravila Vyhlášku o komunitním kompostování č. 3/2016. Byla jsem součástí týmu, který připravil a od 1. 1. 2020 spustil celoplošný sběr bioodpadů pomocí hnědých kontejnerů v Praze. A jako poslední počin jsem připravila a spustila pilotní projekt sběru kuchyňských gastroodpadů z domácností ve vybraných částech Prahy.

Zúčastnila jsem se 8 ročníků tradiční konference o bioodpadech v Náměšti nad Oslavou a také mnoha exkurzí do různých kompostáren a BPS po Evropě.

Kompostování se věnuji od malička, kdy jsem začala s rodiči a prarodiči na zahrádce ve Zdibech. Kompostování se stalo mojí vášní a smyslem života. Jsem přesvědčena, že kompost a udržení zdravé půdy je klíčem v boji s klimatickými změnami. Jako hlavní cíl v CZ Biom jsem si vytyčila výrobu vysoce kvalitních kompostů bez nežádoucích příměsí a odbyt kompostu na ZPF. Budu velice ráda, když budeme v této misi všichni napříč obory spolupracovat.

Za komposty v půdě!

Ing. Anna Tvrdíková