CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Tiskové zprávy > Současná činnost CZ Biom na podporu odbytu kompostu nejen na zemědělskou půdu

26/8/2021: Současná činnost CZ Biom na podporu odbytu kompostu nejen na zemědělskou půdu

  1. Připomínkování Vyhlášky o podrobnostech nakládání s bioodpady.
  2. Připomínkování Návrhu podmínek pro čerpání dotací z OPŽP 2021 – 2027, kde momentálně nepočítají s podporou kompostáren.
  3. Komunikace se SFŽP, který připravuje nemalou podporu z NPO pro odbyt kompostu z odpadových kompostáren. Konkrétně na zapravování kompostu do ZPF. Příjemci by měli být zemědělci i kompostárny. Toto však zatím nemají zdaleka připraveno. Rámec NPO se nyní posuzuje na EK a až po tomto posouzení se bude připravovat detailní nastavení.
  4. Příprava materiálu “Návrh jak SFŽP má jít na podporu odbytu kompostů a digestátů”.
  5. Připomínkování odpadových pravidel Taxonomie se SFŽP, která pravděpodobně dříve nebo později budou muset být aplikována v OPŽP a zcela jistě v NPO.
  6. Návrh protierozních opatření u liniových staveb pomocí kompostu a digestátu ve spolupráci s VÚMOP.
  7. Návrh na úpravu protierozních opatření, MZe SZP 2023 – 2027, PS Podmíněnost 3.