CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Členství v CZ Biom

Členství v CZ Biom

CZ Biom je sdružením různých společností podnikajících v oblasti obnovitelných zdrojů a biomasy, hojně jsou zastoupena různá zemědělská družstva či výrobci rozmanitých technologií a komponent.

Členství v CZ Biomu je členěno na právnické a fyzické osoby. Právnické osoby mají s ohledem na výši členského příspěvku možnost využívat přínosy ze členství v plném rozsahu. Organizace, které z nějakých důvodů nemohou být přímými členy (např. školy, nadnárodní společnosti apod.) se aktivit CZ Biom mohou účastnit alternativními způsoby, např. sponzoringem.

 

Logo Jsme členem CZ Biom – na své stránky si naši členové mohou umístit logo spolku s označením, že jsou členy (ke stažení ve 3 velikostech)

Co přináší členství v CZ Biom:

 • společné prosazování legislativy v oblasti využívání biomasy, bioplynu a nakládání s biologicky rozložitelným odpadem,
 • podíl na společném prosazování a propagaci využívání biomasy na odborné i procesní úrovni,
 • společný postup při jednání o podpoře v oblasti biomasy – výkupní ceny, podpory v zemědělství atd.
 • možnost reklamy na www.czbiom.cz a www.biom.cz a v časopise BIOM,
 • významné slevy na akcích CZ Biom, společné výstavní plochy na výstavách, exkurze, semináře a konference,
 • rozšíření odborných i obchodních kontaktů,
 • společný postup při sledování trhu, certifikacích a hlídání kvality,
 • bezplatné zasílání tištěného časopisu BIOM,
 • možnost reklamy ve sbornících, na letácích a dalších publikacích CZ Biom,
 • zasílání aktuálních zpráv a novinek, informování o činnosti představitelů CZ Biom a o vývoji aktuálně projednávaných otázek

 

Pokud máte zájem o členství v CZ Biom, jsou dvě možnosti, jak se přihlásit.

1)      Vyplňte on-line přihlášku:

 

2)      Stáhněte si přihlášku (právnická osoba: PDF*, DOCX*; fyzická osoba: PDF*, DOCX*). Vyplněný dokument vytiskněte a zašlete:
a) originál s podpisem na kontaktní adresu CZ Biom: Opletalova 7/918, Praha 1, 111 44      NEBO       b) oskenovaný s podpisem na e-mail: sekretariat@biom.cz

Po obdržení přihlášky Vás budeme kontaktovat o dalším postupu.
Po odeslání přihlášky, po jejím schválení Předsednictvem CZ Biom a po zaplacení členského příspěvku na základě obdržené faktury se stanete plnoprávnými členy CZ Biom.

Členové CZ Biom jsou zařazeni do emailového rozesílače zpráv, dostávají zdarma časopis BIOM, mají zlevněné vložné na akcích CZ Biom a mohou se aktivně zapojovat do dění v rámci jednotlivých sekcí i v rámci celého CZ Biom.

Členské příspěvky jsou v roce 2021:

Příspěvky se platí převodem na účet číslo 165328389/0800, variabilní symbol – číslo faktury za členský příspěvek.

Členské příspěvky v rámci sekce Bioplyn:

základ: 15.000 Kč + (25 Kč x 1 instalovaný kW elektrického výkonu BPS)

maximální členský příspěvek dle výkonu BPS: 60.000 Kč

Členské příspěvky v rámci sekce Výroba tepla a elektřiny z biomasy:

základ: 10.000 Kč + (15 Kč x 1 instalovaný kW elektrického výkonu výrobny)

Členské příspěvky v rámci sekce Kompostování a bioodpady:

základ: 2000 Kč + 1 Kč za 1 t projektované kapacity

maximální členský příspěvek: 30.000 Kč

Další:

 • BPS, teplárna, kompostárna – dle výkonu
 • Firmy, holdingy provozující 2 a více BPS – 60.000 Kč
 • Firmy, holdingy provozující 2 a více tepláren – 120.000 Kč
 • Sekce BIOMETAN – zdarma pro členy sekce Bioplyn, ostatní dle dohody s vedoucím sekce Martinem Schwarzem
 • Poradenská společnost – 40.000 Kč
 • Výzkumný ústav, nezisková organizace, města a obce (pokud nejsou provozovateli BPS nebo teplárny – to dle výkonu), fyzické osoby (odborná veřejnost) – 5.000 Kč
 • Fyzické osoby nepodnikající, laikové – 400 Kč
 • Důchodci, studenti (do Ing./Mgr. vč.) – 200 Kč