Program

úterý 24. 11. 2015

9:00–9:30 Registrace
9:30–10:00 Úvod
10:00–12:30 Legislativa v oblasti energie z biomasy (změny, novinky)
12:30–13:00 Oběd
13:00–15:30 Modernizace a rekonstrukce zdrojů na biomasu

Exkurze:
Teplárna Hlinsko a bioplynové stanice Maleč

Společenský večer – Možná přijde i Tonda Blaník.. K poslechu bude hrát jazzová skupina Tataband

středa 25. 11. 2015

8.30–12.00 Energetické systémy v obcích (spolupráce se Sdružením místních samospráv)
12:00–13:00 Oběd
13:00–15:00 Energetické a materiálové využití biomasy z údržby veřejné zeleně (seminář projektu greenGain)

Exkurze:
Bioplynová stanice společnosti ODAS ve Ždáře nad Sázavou

Legislativa v oblasti energie z biomasy (změny, novinky) – úterý 24. 11.

10:00–12:30

10:00–10:30 Úspory energií a jejich financování a lokální energetické systémy Ladislav Seidler (Amper Market a.s.)
10:30–11:00 Vývoj a směr odpadového hospodářství ČR Ing. Jaromír Manhart (MŽP)
11:00–11:30 Hlavní dopady zákona o podporovaných zdrojích z pohledu praxe Ing. Jan Habart, Ph.D. (CZ Biom)
11:30–12:00 Notifikace zákona o podporovaných zdrojích, aktualizace NAP Ing. Pavel Jirásek (MPO)
12:00–12:30 Dotační možnosti MPO/MZE/MŽP Mgr. David Behenský (Farmtec, a.s.)

Modernizace a rekonstrukce zdrojů na biomasu – úterý 24. 11.

13:00–15:30

13:00–13:20 Podrobný rozbor změn v zákoně o podporovaných zdrojích Mgr. Luděk Šikola
(Doucha, Šikola advokáti, s.r.o.)
13:20–13:45 Rekonstrukce zdrojů na biomasu Prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (ČVUT)
13:45–14:10 Rekonstrukce kogeneračních jednotek Ing. Václav Klein (Karla energize s.r.o.)
14:10–14:30 Modernizace kejdového hospodářství pro produkci bioplynu – BPS Maleč – 160 kW Ing. Martin Mrůzek (agriKomp Bohemia s.r.o.)
Ing. Vít Šimon (Malečská energetická s.r.o.)
14:30-15:00 Zkušenosti s provozem biomasového zdroje v Teplárně Mydlovary Ing. Milan Váša (E.ON Energie, a.s.)
15:00-15:30 Teplárna Hlinsko, od uhlí k biomase
+ představení projektu v rámci exkurze
Václav Pech
(Teplárna Hlinsko spol. s r.o.)

Energetické systémy v obcích (spolupráce se Sdružením místních samospráv) – středa 25. 11.

8:30–12:00

8:30–9:30 Zpracování odpadů v širších souvislostech a spolupráce obcí se zemědělstvím Ing. Adam Moravec (CZ Biom)
9:30–10:30 Centrální zásobování teplem a bioplynová stanice v rukách obce Milan Kazda (obec Kněžice)
10:30–11:30 Podpora lokálních OZE vedoucí k soběstačnosti Martin Mikeska (Hnutí duha)
11:30 -12:00 Cenové rozhodnutí a další novinky z ERÚ Ing. Martin Laštůvka (ERÚ)

Energetické a materiálové využití biomasy z údržby veřejné zeleně (seminář projektu greenGain) – středa 25. 11.

13:00–15:00

13.00–13.30 Legislativní vymezení: Bioodpady a třídění v obcích. Využití biomasy z údržby veřejné zeleně Ing. Kristýna Husáková (MŽP)
13.30–13.50 Zkušenosti s využitím biomasy v BPS ve Žďáře nad Sázavou Ing. Iva Zeroníková (ODAS)
13.50–14.10 Kompostování biomasy z údržby veřejné zeleně Ing. Miroslav Herout, Ph.D.
(kompostárna Jarošovice, s.r.o.)
14.10–14.30 Komunální technika využívaná při údržbě veřejné zeleně Ing. Martin Hejlíček (Malcom CZ s.r.o.)
14.30–15.00 Prostor pro dotazy a příspěvky z publika