Program

7.11. Úterý
9:00 10:00 REGISTRACE
10:00 10:20 Jan Habart – CZ Biom Aktuality v oboru a Den biomasy 2017
10:20 10:50 Martin Bursík – Komora OZE Zimní balíček EU a jeho přesah do národních plánů v oblasti OZE
10:50 11:10 Štěpán Chalupa – Komora OZE Vývoj legislativy v ČR v blízké budoucnosti
11:10 11:40 Blahoslav Němeček – Ernst & Young Překompenzace – zásadní věc a jak na ni
11:40 11:55 Milan Kazda – Obec Kněžice Účtování nákladů na výrobu a nákup štěpky, účtování odpisů výtopny
11:55 12:15 Pavel Gadas – MŽP Emisní limity stacionárních zdrojů a emisní úspory v dopravě
12:15 13:15 oběd
13:15 13:35 Ladislav Seidler – Amper Market Dobíjecí stanice
13:35 13:50 Robert Štefanec – NRG flex Investiční dotace OPPIK – OZE 1, 2, 3
13:50 14:10 Luděk Šikola – DŠ advokáti Změny  podpory OZE, inspirace v Evropě
14:10 14:30 Jiří Šťastný – Renomia Pojištění BPS
14:30 14:50 Martin Maňák – Frank Bold Povolování a provoz dobíjecích stanic z hlediska českého práva
14:50 15:10 Libor Mrnka – Botanický ústav Akademie věd Seminář o možnostech hnojení výmladkových plantáží RRD odpadními produkty
15:10 15:20 Marek Jedlička – Ecopark Smržice Představení projektu Ecopark Smržice
přesun do Ecoparku Smržice  společně autobusy
16:00 18:30 exkurze v Ecoparku Smržice
19:00 zahájení společenského večera  konferenční prostory hotelu Flora
8.11. Středa
8:30 8:50 Libor Mrnka – Botanický ústav Akademie věd Využití endofytních mikroorganismů pro podporu růstu ozdobnice a rychle rostoucích topolů a dalších plodin
8:50 9:05 Radek Landovský – APBB Přibyšice Odpadářská BPS Přibyšice
9:05 9:20 Stanislav Žák – Zemědělská Klučenice Využití tepla na BPS Klučenice
9:20 9:30 Markéta Lukešová – Sandsystem Odsiření a aktivní uhlí
9:30 10:00 Miroslav Esterka – Vogelsang Technologie mokrého krmení
10:00 10:20 Jaroslav Lekeš – Top Oil Maziva pro kogenerační jednotky
10:20 10:40 přestávka
10:40 11:00 Václav Jambor – NutriVet Hodnocení hybridů kukuřic a konzervace siláže
11:00 11:10 Leoš Vejtasa – TEDOM Jak vylepšit ekonomiku provozu kogenerační jednotky v BPS
11:10 11:20 Adam Moravec – CZ Biom
Potenciál bioplynu do roku 2030
11:20 11:50 Blahoslav Němeček – Ernst & Young Zhodnocení konzultací stanovení IRR
12:00 oběd

Organizátor

Hlavní partner

Mediální spolupráce


Ve spolupráci s