Program

I letošní konference byla dvoudenní, došlo k menší změně. První den – úterý 20.11. – byl celý den věnován přednáškám, druhý den – středa 21.11. – byl věnován exkurzím.

 

1. DEN ÚTERÝ 20.11.
9:30 registrace
1. blok LEGISLATIVA
10:00 Úvod Jan Habart, CZ Biom
10:10 Současnost a budoucnost provozní podpory podle zákona POZE
Kristián Titka, Energetický regulační úřad
10:50 Česko a prostředí pro obnovitelné zdroje Štěpán Chalupa, Komora OZE
11:30 oběd
2. blok ŠTĚPKA
12:30 Novela zákona o POZE Jan Habart, CZ Biom
12:45 Biometan, perspektivní energie plynárenské soustavy Lenka Kovačovská, Český plynárenský svaz
13:15 Férové zdanění distribuce tepelné energie Richard Horký, TTS
14:00 Emobilita v ČR Jaromír Marušinec, Asociace elektromobilového průmyslu
14:20 Dostupnost biomasy v měnícím se klimatu Jan Gallas, Odbor environmentálního a ekologického zemědělství MZe
14:40 Cirkulární ekonomika a biomasa Adam Moravec, CZ Biom
15:00 přestávka
3. blok – BIOMETAN
15:30 Power2metan: unikátní technologie na výrobu “zeleného” plynu Michal Ostatnický, Innogy
15:50 Jak připojit biometan do distribuční sítě Hana Šmolíková, GasNet
16:00 Biometan v zařízeních menší kapacity Gabriela Smetanová a Petr Fürst, FARMTEC
16:20 Zkušenosti s přípravou projektu výroby biometanu Martin Schwarz a Martin Vrtiška, Energy financial group
16:40 KVET a jeho budoucí podpora Jiří Novák, Gentec
17:00 Teplo z BPS s podporou kotle na biomasu Robert Štefanec, NRG flex
17:20 100 let naší republiky, 100 let našeho energetického práva Luděk Šikola, Doucha Šikola advokáti
19:00 večerní program
2. DEN STŘEDA 21.11.
I.
8:00 příprava
8:30 cesta na exkurzi busem
9:30 exkurze BPS Engerwitzdorf Rakousko
11:00 cesta do hotelu
12:00 oběd a rozjezd domů
II.
8:00 příprava
8:30 cesta na exkurzi auty
9:00 exkurze výtopna
10:00 konec, rozjezd domů

Během konference byly také představeny vozy s možností vyzkoušení s pohonem na elektřinu a CNG (jak osobní tak užitkové).

Velmi inspirativní byl také společenský večer, na který se vyplatila rozhodně zůstat.

 

EXKURZE

V rámci konference budeme pořádat také exkurze, mimo jiné na projekt “přírodní plyn Engerwitzdorf – NGE“. Tento projekt byl spuštěn již v roce 2010 jako první bioplynová stanice určená výhradně k výrobě biometanu.
Zařízení je kombinací bioplynové stanice provozované sdružením několika zemědělců prodávající bioplyn do úpravny bioplynu. Následnou úpravnu bioplynu na kvalitu zemního plynu zajišťuje specializovaná firma, která plyn dodává do místní distribuční sítě zemního plynu.
.
Druhá souběžně konaná exkurze bude výjezd do teplárny Mydlovary.

Teplárna Mydlovary II byla postavena roku 2012 jako doplňující zdroj tepla pro město Zliv. Díky spalování biomasy došlo k poklesu emisí CO2 o 70%, diverzifikovala se palivová základna a zvýšila spolehlivost dodávek tepla. Teplárna Mydlovary II pokrývá celých 80% dodávky tepla, zbytek je zajišťován spalováním zemního plynu v části Teplárna Mydlovary I.

Organizátor

Hlavní partner

Partner

 

 

 

 

 

 

Konference byla spolufinancována z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva zemědělství (Podpora nestátních neziskových organizací).

Mediální spolupráce


 

 

 

 

 

 

 

Ve spolupráci s