Program

ÚTERÝ 12.11.

Od Název příspěvku Přednášející Instituce
8:00 registrace
9:00 Úvodní slovo a aktuality Jan Habart CZ Biom
9:15 Aktivity CZ Biom v oblasti pevné biomasy Richard Horký CZ Biom
9:35 Trnovník akát jako řešení pro obnovu lesů v době klimatických změn Richard Horký CZ Biom
9:55 Současnost a budoucnost provozní podpory POZE Helena Arnoldová ERÚ
10:05 Ekonomika provozu BPS Maleč Vít Šimon Zemědělské družstvo Maleč
10:20 Výhody hybridního provedení při výměně rozvodů tepla Robert Štefanec NRG flex
10:30 přestávka
11:00 Aktivity sekce bioplyn Adam Moravec CZ Biom
11:20 Rekonstrukce kogenerační jednotky v bioplynové stanici Jiří Novák GENTEC
11:40 Zkušenosti s aplikací digestátů a dalších organických hnojiv v dlouhodobém pokusu Michaela Smatanová  ÚKZÚZ
12:15 oběd
13:30 Role biometanu v další dekádě Jan Habart CZ Biom
13:40 Biometan odbytové družstvo Martin Schwarz CZ Biom
13:55 První zkušenosti s vtláčením biometanu do distribuční sítě Martin Vrtiška EFG Rapotín BPS SE
14:10 Financování energetických projektů po roce 2020 Miroslav Brajer Česká spořitelna
14:20 Nový energetický zákon – evoluce nebo revoluce? Luděk Šikola D&Š Advokáti
14:40 Nastavení provozní podpory tepla vyráběného společným spalováním biomasy a uhlí Blahoslav Němeček EY
15:00 Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Veronika Jarolímová Ministerstvo životního prostředí
15:20 přestávka
15:50 Extrémně výkonná maziva pro BPS Josef Vysoký AEROTEC
16:00 Možnosti spolupráce při využití BIO – teorie nebo praxe? Milan Kazda Obec Kněžice
16:10 Ohlédnutí za 25 lety energie, co roste… Jaroslav Váňa CZ Biom
16:20 Co bioplyn dal (produkty od členů) Adam Moravec CZ Biom
16:40 Představení piva z energie bioplynu Martin Novák BPS Obora
16:50 Diskuze

Velmi inspirativní byl také společenský večer, na který se vyplatilo zůstat.

 

STŘEDA 13.11.

8:00 příprava
8:30 cesta na exkurzi busem
12:30-13:00 návrat do hotelu a oběd

 

EXKURZE

1) BIOPLYN – Alternátor (Třebíčské science centrum) – BPS Výčapy s výrobou zahuštěného mléka – BPS Hrotovice s intenzivním chovem ryb – kůrovec v lese (výklad cestou ke kalamitě)

2) TEPLO – Alternátor (Třebíčské science centrum) – BPS Hrotovice s intenzivním chovem ryb – Dukovany obecní kotelna na biomasu – kůrovec v lese (výklad cestou ke kalamitě).

Alternátor

Jde o třebíčské science centrum, které klade důraz na tradici ve spojení se zábavou a tvůrčí činností. Každý zvídavý člověk, ať už dítě nebo dospělý, by si ze své návštěvy v Alternátoru měl odnést zážitek v podobě příjemně stráveného času, ale i nové, užitečné informace.

BPS Výčapy 

Byla uvedena do provozu v roce 2012 s výkonem 1,189 MW. Jako vstupní substrát využívá velký poměr kejdy a kukuřičné siláže. Zajímavostí provozu je navazující technologie na zpracování mléka metodou reverzní osmózy při teplotě 4°C. Výsledkem je zahuštěné mléko a to v redukčním poměru 2,5. Zahuštěné mléko snižuje náklady na dálkovou přepravu. Technologie je ojedinělá a běžně se nevyskytuje nejen v ČR, ale i ve světě.

BPS Hrotovice

Do Hrotovic na  BPS už jsme dříve v rámci exkurze zavítali. Mohli jsme obdivovat vysoké využití tepelného výkonu instalovaných kogeneračních jednotek. Procházku po farmě jsme ukončili v pěstitelské pálenici. Letos se podíváme na právě nabíhající intenzivní chov ryb, a když budeme hodní, připraví pro nás i na ochutnání čerstvě grilovaný filet.

Výtopna Dukovany

V roce 2017 byla spuštěna výtopna na biomasu pro obec Dukovany. Je to drobeček ve stínu velkého energetického staršího bratra, na rozdíl od kterého nemrhá s teplem. Výtopna je spoluvlastněna obcí a podnikatelským subjektem.

Kůrovec

Cestou se podíváme na lokality v lese zasažené kůrovcem. Jistě ten pohled každý zná, ale s výkladem se na to člověk dívá opět tak trochu jinak.

 

Organizátor

Hlavní partner

Partner

 

 

 

 

 

 

Konference byla spolufinancována z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva zemědělství (Podpora nestátních neziskových organizací).

Mediální spolupráce


 

 

 

 

 

 

 

Ve spolupráci s