Program

1.den úterý – 10.11.2020

9:00 Úvod Habart Jan, CZ Biom
9:05 Očekávaný  vývoj v oblasti podpory BPS v dalších letech,  legislativně – ekonomické souvisloti Krejcar Rostislav, DS Energy Consulting
9:25 Biometan – novinky, vtláčení do sítě Schwarz Martin, CZ Biom
9:45 Nový zákon o POZE, příprava na_nová podpůrná schémata a valorizace provozní podpory  Titka Kristián, ERÚ
10:05 Pozice CZ Biom k návrhu zákona o POZE Habart Jan, CZ Biom
10:25 Kritéria udržitelnosti a úspor a emisí skleníkových plynů v bioenergetice Doležal Jan, CZ Biom
10:45 Praktické zkušenosti z proběhlých kontrol BPS ze strany ERÚ Šikola Luděk, Doucha Šikola advokáti
11:05 Komentář k aktuální situaci Moravec Adam, CZ Biom
11:25 Připravované podpory z fondů EU Piecha Marian, MPO
11:45 Připravované podpory z fondů EU – MŽP Prokop Tomáš, MŽP

 

2.den středa – 11.11.2020

9:00 Budoucnost bioplynu a biometanu v Evropě Pflüger Susana, EBA
9:05 Environmentální efekty agrolesnických systémů Houška Jakub, VÚKOZ / ČZU
9:25 Představení projektu CO2IN, trh s povolenkou CO2 Palaščák Jan
9:45 Česká letecká technologie jako ochrana a prevence BPS, zkušenosti z praxe 1 část 2 část Vysoký Josef, AEROTEC
9:50 Uhlíková daň, dopady modelu Times Rečka Lukáš, Centrum pro otázky životního prostředí UK
10:10 Navrhované změny zákona o odpadech Dajčl Julie, CZ Biom
10:30 Sector coupling Vohlídková Veronika, Český plynárenský svaz
10:50 Jižní Morava a boj proti suchu František Havíř, OŽP Krajského úřadu Jihomoravského kraje
11:10 Alternativní plodiny pro bioplyn: Vojtěška a proso, zkušenosti z praxe Habart Jan a Moravec Adam, CZ Biom

 

Záznam z celé online konference je možné shlédnout na našem Youtube kanále.

 

1. den

 

2. den

 

 

 

Organizace konference Biomasa, bioplyn a energetika 2020 byla spolufinancována z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva zemědělství (Podpora nestátních neziskových organizací).