REGISTRACE

Prosíme přihlášené po 1.11.2017, aby sebou na registraci v den konání konference přinesli doklad o zaplacení vložného (výpis z účtu) pro kontrolu úhrady vložného. Pokud Vaše platba nedorazí na účet CZ Biom a nebudete mít potvrzení o provedení platby, budete muset zaplatit vložné v hotovosti na místě, ke kterému se účtuje 30% přirážka. Děkujeme za pochopení.