CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Kontakty > Sekce CZ Biom

Sekce CZ Biom

Kontakty na vedoucí jednotlivých sekcí.

Své dotazy týkající se daných oblastí prosím směřujte na uvedené osoby.

Bioplynová sekce Ing. Adam Moravec moravec@biom.cz
Sekce výroby tepla a elektřiny z biomasy Ing. Richard Horký horky@tts.cz
Sekce kapalných biopaliv Ing. Bohuslav Hart bhart@tereos.cz
Sekce kompostování a bioodpadů Ing. Miroslav Herout, Ph.D. herout@kompostarna.com
Sekce biometan Martin Schwarz schwarz@biom.cz