CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > České a mezinárodní projekty

České a mezinárodní projekty

Jsme úspěšným řešitelem řady českých i evropských projektů v oblasti výroby, zpracování a využití biomasy nejen k energetickým účelům.

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Náš řešitelský tým má rozsáhlé zkušenosti s grantovými projekty na národní i mezinárodní úrovni. Díky tomu můžeme nabídnout odbornou spolupráci i vlastní know-how při řešení projektů na bázi programů podporovaných z:

• Intelligent Energy Europe,
• Central Europe Programme,
• Strukturálních fondů EU,
• Horizon 2020
…a národních dotačních programů.

 

 Ukončené projekty:

 • Projekt „greenGain” – Energetické využití biomasy z údržby veřejné zeleně – greengain.eu/cs/       
 • Projekt „CERREC“ – Centra a sítě pro znovuvyužití a recyklaci odpadů ve střední Evropě – www.cerrec.eu
 • Projekt „Ecolastane“  – Podpora textilních vláken vyrobených z bio-materiálů transformací těchto materiálů na biologické bázi syntetických vláken – www.ecolastane.eu
 • Projekt „ReStEP“ – Projekt, který má za cíl vytvořit interaktivní mapu obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice – www.restep.cz
 • Projekt „Solid Standards“ – Podpora zavádění norem pro tvarová biopaliva v rámci celé EU – www.solidstandards.eu
 • Projekt „Geronimo II Biogas“ – Podpora širšího uplatnění bioplynových technologií na farmách s vysokou produkcí zbytků a odpadů z živočišné výroby – www.energy4farms.eu
 • Projekt “4Biomass“ – Podpora udržitelného využívání biomasy ve střední Evropě – www.4biomass.eu
 • Projekt “Bio-heat“ – Projekt zabývající se podporou rychle rostoucích dřevin pro systémy centrálního vytápění – www.bio-heat.eu
 • Projekt “Altener“ – Spolupráce při řešení mezinárodního projektu na téma „Nové projekty v energetickém využití biomasy“ – www.altener.sk
 • Projekt “Biopros“ – Intenzifikace pěstování rychle rostoucích dřevin s využitím odpadních vod a kalů – www.biopros.info
 • Projekt “Compo-Ball“ – Výzkumný projekt pro zlepšení možností monitorování procesů při kompostování – www.compoball.eu

                                        

 

ČESKÉ PROJEKTY

Následující reference představují výběr stěžejních aktivit sdružení CZ Biom v posledních letech:

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

   starší - výběr

weby projektů