CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > O CZ Biom

O CZ Biom

České sdružení pro biomasu je profesní spolek, jehož hlavní cíl spočívá v podpoře rozvoje a propagace využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v České republice.

Naší činností se prolíná sedm odborných sekcí:

 • Bioplyn
 • Výroba tepla a elektřiny z biomasy
 • Výroba biomasy
 • Kapalná biopaliva
 • Kompostování a bioodpady
 • Pelety a kotle
 • Biometan

Sdružujeme velké množství specialistů, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti využívání biomasy. Jsme řádným členem Evropské asociace pro biomasu Bioenergy Europe a členem Světové asociace pro bioenergetiku WBA a European Compost Network.

Co konkrétně děláme?

Pro všechny občany

 • poskytujeme rady pro odborníky i laiky a nové informace do nejobsáhlejšího souboru informací z oblasti biomasy a bioodpadů na hojně navštěvovaném portálu biom.cz i v tištěném časopisu BIOM
 • společně s experty z univerzit a firem zpracováváme odborné studie, posudky, strategie a analýzy
 • organizujeme semináře a konference ve spolupráci s významnými českými i zahraničními institucemi
 • podílíme se na vědeckých a výzkumných projektech, které přinášejí nové poznatky v oblasti moderní energetiky a prosperující ekonomiky
 • prosazujeme vyšší podíl využívání biomasy na parlamentární úrovni, čímž přispíváme k diferenciaci zdrojů energie a snižování závislosti na dodávkách ropy a zemního plynu

Pro naše členy

 • sledujeme trh i legislativu v oblasti biomasy, komunikujeme se státní správou
 • koordinujeme odborné členské sekce, které tvoří odbornou informační základnu
 • pomáháme při získávání a tvorbě národních a evropských projektů a grantů
 • poskytujeme pomoc s propagací a publikační činností našich členů v médiích
 • informujeme členy o aktuálních úskalích spojených s jejich činností, o možných budoucích problémech, o postupech, jak dodržet různé požadavky vyplývající s vydávané legislativy atd.

Naši členové

 

Logo Jsme členem CZ Biom – na své stránky si naši členové mohou umístit logo spolku s označením, že jsou členy (ke stažení ve 3 velikostech)