CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Pevná biopaliva

Pevná biopaliva

Zvláštní pozornost věnuje CZ Biom též cílené produkci paliva z rychle rostoucích dřevin nebo speciálních energetických plodin. Přední firmy v produkci pelet, briket a dalších dřevěných biopaliv, stejně jako společnosti zaměřené na jejich distribuci, patří mezi naše významné členy. Snažíme se prosazovat co nejlepší podmínky pro tento obor, který v moderní podobě navazuje na dávné tradice našich předků. Postupem času se i díky naší osvětě daří zvyšovat počet lidí, kteří se rozhodli začít topit zdravě a využívat lokální obnovitelné suroviny. Do této sekce rovněž patří výrobci a provozovatelé zdrojů tepla pro rodinné domy a administrativní či hospodářské budovy ve městech i na venkově.

CZ Biom stál i u zrodu Klastru Česká peleta, který sdružuje nejvýznamnější firmy zabývající se výrobou dřevěných pelet, briket a kotlů na biomasu společně s důležitými výzkumnými, certifikačními a poradenskými institucemi.