CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Proč být členem

Proč být členem

Jako člen CZ Biom se můžete přihlásit do jednotlivých odborných sekcí podle zaměření Vaší společnosti. Jedná se o následujících sedm oblastí:

 • Bioplyn
 • Výroba tepla a elektřiny z biomasy
 • Výroba biomasy
 • Kapalná biopaliva
 • Kompostování a bioodpady
 • Pelety a kotle
 • Biometan

 

Vaše členství ve spolku CZ Biom Vám zajistí:

 • Díky členství v nadnárodních asociacích zabývajících se biomasou má CZ Biom nejčerstvější informace, které následně předává svým členům. CZ Biom je členem Evropské asociace pro biomasu AEBIOM a Světové asociace pro biomasu WBA. Členství Vám zajistí informační servis, zasílání aktualit a novinek, informování o činnosti představitelů CZ Biom a o vývoji aktuálně projednávaných otázek v oblasti biomasy a energetiky obnovitelných zdrojů.
 • Výměna zkušeností a názorů, předávání informací od podobně zaměřených společností, možnost navázat kontakty se stejně orientovanými společnostmi nebo potencionálními zákazníky či obchodními partnery.
 • CZ Biom se snaží o předávání informací všemi směry, nejen od týmu CZ Biom směrem ke členům nebo mezi členy navzájem, ale i o přenos zkušeností z praxe týmu CZ Biom, který je následně může zohlednit při jednání se státní správou a kontrolními orgány.
 • Možnost zapojit se do aktivit a vedení sekce, ve které jste přihlášeni, stejně jako do aktivit a vedení celého spolku CZ Biom.
 • Společný postup při prosazování závažných otázek v oblasti biomasy a energetiky obnovitelných zdrojů
 • Zvýhodněné vstupné na akce pořádané CZ Biom, přednostní registrace na tyto akce
 • Zasílání časopisu BIOM zdarma
 • Možnost zvýhodněné reklamy na webu biom.cz a v časopise BIOM
 • Možnost využít službu kontaktování ostatních členů sdružení emailingem CZ Biom za zvýhodněných podmínek.
 • Možnost využít pomoci týmu CZ Biom při zpracování analýz, posudků či studií.
 • Posuzování projektů či podnikatelských záměrů v oblasti biomasy za zvýhodněných podmínek.
 • Spolupráce při pořádání seminářů, exkurzí či konferencí.
 • Možnost využít právní podporu v problematických situacích.
 • Možnost využít konzultace před jednáním se státní správou či kontrolními orgány se zástupci CZ Biom.
 • Provozovatelům a majitelům bioplynových stanic nabízí CZ Biom možnost tzv. kontroly nanečisto za zvýhodněných podmínek. Jedná se o kontrolu dokumentace provozu bioplynové stanice a s tím spojeného vykazování.
 • … a nezapomeňte, v jednotě je síla! Čím více členů bude CZ Biom mít, tím silnější mandát bude mít při vyjednávání se státní správou. Již nyní je CZ Biom považován za důležitého partnera při projednávání různých legislativních úprav a budoucího směřování sektoru, ale stále je zde prostor ke zlepšení a posílení našeho vlivu.

Nejjednodušší cesta ke členství je vyplnění on-line přihlášky: