CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Školení PRV 2019

Školení PRV 2019

CZ Biom v roce 2019 pořádá sérii školení pro majitele, provozovatele či obsluhu různých zařízení na biomasu – bioplynových stanic, tepláren a kompostáren.

Každý kurz má kapacitu 12 účastníků.

Termín Školení Místo
14.3.2019 Kurz provozu kompostáren Sulice – Želivec uskutečněno
10.-12.4.2019 Kurz provozu bioplynových stanic Pivonín uskutečněno
12.6.2019 Kurz provozu kompostáren Týn nad Vltavou uskutečněno
18.9.2019 Kurz provozu výroben tepla z biomasy Třebíč zrušeno
18.-20.9.2019 Kurz provozu bioplynových stanic Plánice (Plzeňský kraj) uskutečněno
2.-4.10.2019 Kurz provozu bioplynových stanic Česká Skalice uskutečněno
16.-18.10.2019 Kurz provozu bioplynových stanic Nová Lhota (Jihomoravský kraj) uskutečněno

Přihlašování na Kurz provozu BPS ZDE

Přihlašování na Kurz provozu kompostáren ZDE

 

Popis projektu

Název projektu: Cyklus vzdělávacích kurzů pro zemědělce využívající biomasu, bioplyn a kompost

Předmětem projektu je organizace cyklu vzdělávacích kurzů pro zemědělské podniky (případně pro malé a střední podniky na venkově), kteří jsou výrobci bioplynu, tepla z biomasy nebo výrobci kompostu. Cílovými skupinami jsou tedy 3 skupiny zemědělských podniků: provozovatelé bioplynových stanic, výrobci tepla z biomasy a provozovatelé kompostáren. Celkový počet kurzů je 7, přičemž 4 třídenní kurzy budou určeny pro provozovatele bioplynových stanic, 1 jednodenní pro výrobce tepla a 2 jednodenní pro provozovatele kompostáren. Provozování výše uvedených provozů umožňuje zemědělským podnikům diverzifikovat svou činnost a zvyšovat tak svou konkurenceschopnost na trhu. Organizace těchto kurzů vychází z dosavadní praxe žadatele – Českého sdružení pro biomasu, které obdobné kurzy organizuje již v současnosti a to jak pro své členy, tak v rámci své osvětové činnosti i pro širší veřejnost. Úspěch a zájem o dosavadní kurzy vyplývá z poměrně dynamického vývoje těchto odvětví, která se mění jak technologicky tak legislativně. To samozřejmě vyvolává zájem u provozovatelů o přísun kvalitních a relevantních informací o posledních trendech a inovacích v daném oboru. Vedle vlastního vzdělávacího kurzu, který bude realizován prostřednictvím klasických přednášek a prezentací, bude součástí všech kurzů exkurze do vzorového provozu s možností diskuse nad častými problémy provozování těchto zařízení. Jako výstup bude účastníkům kurzů poskytnut výukový materiál a absolventům certifikát o absolvování vzdělávacího kurzu.

Školení jsou podpořena financemi z Evropské komise z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), který je v ČR realizován prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR na roky 2014 – 2020 (PRV).

CZ_RO_B_C

   logo PRV 1