CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Školení PRV 2019

Školení PRV 2019

CZ Biom v roce 2019 pořádá sérii školení pro majitele, provozovatele či obsluhu různých zařízení na biomasu – bioplynových stanic, tepláren a kompostáren.

Každý kurz má kapacitu 12 účastníků.

Termín Školení Místo
14.3.2019 Kurz provozu kompostáren Sulice – Želivec uskutečněno
10.-12.4.2019 Kurz provozu bioplynových stanic  Pivonín uskutečněno
12.6.2019 Kurz provozu kompostáren Týn nad Vltavou  uskutečněno
18.9.2019 Kurz provozu výroben tepla z biomasy Třebíč  v přípravě
18.-20.9.2019 Kurz provozu bioplynových stanic Myslovice
2.-4.10.2019 Kurz provozu bioplynových stanic Česká Skalice
16.-18.10.2019 Kurz provozu bioplynových stanic  Nová Lhota (Jihomoravský kraj)

Přihlašování na Kurz provozu BPS ZDE

Přihlašování na Kurz provozu kompostáren ZDE

Přihlašování na Kurz provozu výroben tepla ZDE

 

Popis projektu

Název projektu: Cyklus vzdělávacích kurzů pro zemědělce využívající biomasu, bioplyn a kompost

Předmětem projektu je organizace cyklu vzdělávacích kurzů pro zemědělské podniky (případně pro malé a střední podniky na venkově), kteří jsou výrobci bioplynu, tepla z biomasy nebo výrobci kompostu. Cílovými skupinami jsou tedy 3 skupiny zemědělských podniků: provozovatelé bioplynových stanic, výrobci tepla z biomasy a provozovatelé kompostáren. Celkový počet kurzů je 7, přičemž 4 třídenní kurzy budou určeny pro provozovatele bioplynových stanic, 1 jednodenní pro výrobce tepla a 2 jednodenní pro provozovatele kompostáren. Provozování výše uvedených provozů umožňuje zemědělským podnikům diverzifikovat svou činnost a zvyšovat tak svou konkurenceschopnost na trhu. Organizace těchto kurzů vychází z dosavadní praxe žadatele – Českého sdružení pro biomasu, které obdobné kurzy organizuje již v současnosti a to jak pro své členy, tak v rámci své osvětové činnosti i pro širší veřejnost. Úspěch a zájem o dosavadní kurzy vyplývá z poměrně dynamického vývoje těchto odvětví, která se mění jak technologicky tak legislativně. To samozřejmě vyvolává zájem u provozovatelů o přísun kvalitních a relevantních informací o posledních trendech a inovacích v daném oboru. Vedle vlastního vzdělávacího kurzu, který bude realizován prostřednictvím klasických přednášek a prezentací, bude součástí všech kurzů exkurze do vzorového provozu s možností diskuse nad častými problémy provozování těchto zařízení. Jako výstup bude účastníkům kurzů poskytnut výukový materiál a absolventům certifikát o absolvování vzdělávacího kurzu.

Školení jsou podpořena financemi z Evropské komise z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), který je v ČR realizován prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR na roky 2014 – 2020 (PRV).

CZ_RO_B_C

   logo PRV 1