CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Školení PRV 2019 > Kurz provozu bioplynových stanic

Kurz provozu bioplynových stanic

Školení:

10.-12.4.2019 – Pivonín – uskutečněno

18.-20.9.2019 – Plánice (okres Klatovy) – uskutečněno

2.-4.10.2019 – Česká Skalice (okres Náchod) – uskutečněno

16.-18.10.2019 – Nová Lhota (okres Hodonín) – uskutečněno


Délka trvání školení: 3 dny

Počet lidí: max 12

 

Program

I. den
9:00-9:30 příjezd a úvod
9:30-12.00 BOZP, tlakové nádoby, plynová zařízení I.
12.00-12:30 oběd
12:30-14:00 BOZP, tlakové nádoby, plynová zařízení II.
14:00-15:00 Výkaznictví / Legislativa
15:00-15:30 přestávka
15:30-19:00 Snižování rizika aktivním přístupem
II. den
9:00-12:00 Biologie, řízení procesu, vstupní substráty
12:00-13:00 oběd
13:00-14:00 Výkaznictví / Evidence biomasy
14:00-19:00 První pomoc při havárii na BPS
III. den
8:30-9:00 přesun na exkurzi
do cca 16. hodin Exkurze na BPS

 

Záměr a cíl

Školení bude zaměřeno na majitele, provozovatele či obsluhu bioplynových stanic (dále jen BPS) s cílem zajistit zvýšení jejich znalostí v oboru legislativa, biologie, řízení provozu a první pomoci. Školení je důležité i z pohledu vzájemného setkání a výměny zkušeností. Probíhat bude jako třídenní, první dva dny bude probíhat teoretická a praktická výuka. Třetí den bude organizována návštěva BPS s cílem ukázat problémová místa či využít zvláštní příležitosti při opravách BPS. Celé školení zvýší znalosti účastníků v oboru a přinese nové kontakty potřebné pro obor. Součástí školení je i kurz první pomoci orientovaný právě na prostředí BPS s certifikací dle § 103 odstavec 2 zákoníku práce. Velmi zajímavá i část školení, jak aktivně pracovat se zvýšením bezpečnosti na pracovišti formou zlepšení soustředěnosti, rychlosti se správně rozhodnout a nebát se požádat o pomoc.

Náplň školení

Školení se bude soustředit na nejdůležitější záležitosti týkající se praktické stránky provozu BPS, a to hlavně v oborech:

  • Bezpečnost provozu a dokumentace týkající se bezpečnosti (Václav Pešek, ECoGas Technology)
  • Biologické procesy a vyhodnocení, řízení, optimalizace (Tomáš Rosenberg)
  • Řízení provozu a regulace výkonu včetně vlivu druhu vstupních substrátů (Tomáš Rosenberg)
  • Legislativní povinnosti pro provoz BPS, provozní dokumentace, výkazy (Adam Moravec, CZ Biom)
  • První pomoc (PP Živě)
  • Aktivní přístup k bezpečnosti na pracovišti formou práce s myslí (TikPro)

 

Součást školení a cena

V rámci školení budou zahrnuty veškeré materiály týkající se řešené problematiky, výukové hodiny, exkurze, 3x oběd, 2x večeře, káva, čaj, nealko a drobné občerstvení.

Certifikát o proškolení obsluhy BPS – Každý, kdo bude chtít, může projít školením a testem v úrovni povinného proškolení na tlakové nádoby a plynové zařízení. Školení zajišťuje školící revizní technik, který bude přítomen na místě. Záleží tedy na každém účastníkovi, zda bude pouze proškolen, nebo se podrobí i testu a získá oficiální potvrzení.

Pro účastníky je možné zajistit ubytování. Prosíme o informaci, zda budete chtít ubytování zařídit.

Během školení je přítomen pan Adam Moravec, který akci moderuje a účastníky bude navigovat na místa ubytování, jídel, exkurze…

Místo

 

Registrace: ukončena

Bez registrace se není možné školení zúčastnit!

DŮLEŽITÉ: Po úspěšném přihlášení Vám na email účastníka 1 přijde během cca 1-2 hodin potvrzovací email, že Vaše registrace proběhla v pořádku. Pokud takový email neobdržíte, pravděpodobně došlo k problému a, prosím, vyplňte registraci znova.

Informace o osobních údajích:

Subjekt údajů dává svou registrací souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tedy jména, příjmení, emailu a jiných kontaktních údajů spolkem CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s., sídlo Drnovská 507/73, 161 00 Praha, IČ: 61383929, DIČ CZ61383929. CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s. zpracuje osobní údaje pro účely zasílání pozvánek na budoucí akce, informování o aktivitách CZ Biom a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím emailu. Subjekt údajů má možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat dopisem nebo emailem na sekretariat@biom.cz.

(V případě nesouhlasu Vám CZ Biom nebude moci zasílat informační emaily a veškerá komunikace bude muset probíhat korespondencí!)