CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Domů > Školení PRV 2019 > Kurz provozu kompostáren

Kurz provozu kompostáren

Školení:

14.3.2019 – Želivec – registrace

Délka trvání školení: 1 den

Odborný garant: Ing. Miroslav Herout, Ph.D., herout@kompostarna.com

Organizace: Eva Šiftová, sekretariat@biom.cz, 604 85 60 36

KAPACITA BYLA NAPLNĚNA, NEPŘIHLÁŠENÍ NEBUDOU MOCI BÝT VPUŠTĚNI NA SEMINÁŘ.

Děkujeme za pochopení.

 

Program

8:00 Prezence účastníků  
8:30 Aktuální situace oboru, legislativní novinky Ing. Jan Habart, Ph.D., Ing. Pavel Novák
9:00 Legislativní požadavky na zpracování kalů z ČOV na kompostárnách Ing. Veronika Jarolímová
9:45 Omezení pro aplikaci kalů z ČOV do půdy plynoucí z provozní praxe a legislativy  v jednání
10:30 Přestávka  
10:45 Zpracování kalů z ČOV na kompostárnách ze zkušeností ČIŽP  v jednání
11:30 Zpracování kalů z ČOV z pohledu provozvatele Michal Žilík
11:50 Možnosti dotací z OPŽP do kompostáren Ing. Milan Dvořák, Ph.D.
12:20 Aktualizace provozních řádů kompostáren pro zpracování kalů Ing. Milan Dvořák, Ph.D.
12:50 Oběd  
13:50 Praktické zkušenosti z provozu kompostárny a bioplynové stanice Ing. Miroslav Herout, Ph.D.
14:30 Dotační programy na využití odpadu – předřazené zařízení Ing. Jan Habart, Ph.D.
15:15 provozní zkušenosti z kombinovaného kompostování v hale a na ploše s nuceným oběhem vzduchu Michal Žilík
 
15:45 Exkurze do kompostárny Želivec s výkladem k praktickým aspektům zavádění ISO 14000 Ing. Pavel Novák

Přednášející

Ing. Jan Habart, Ph.D. – ředitel CZ Biom, odborný asistent na FAPPZ ČZU v Praze

Ing. Pavel Novák – ředitel spol. Ing. Pavel Novák s.r.o.

Ing. Miroslav Herout, Ph.D. – vedoucí sekce kompostování CZ Biom, ředitel Kompostárny Jarošovice

Ing. Milan Dvořák, Ph.D.

Michal Žilík

Ing. Veronika Jarolímová – Ministerstvo životního prostředí

 

Záměr a cíl

Školení je zaměřeno na majitele, provozovatele či obsluhu kompostáren s cílem zajistit zvýšení jejich znalostí v oboru kompostování, legislativy, technologií, řízení provozu, dotačních možností s možnostmi dalších přesahů na zemědělství a trvale udržitelné hospodaření v krajině. Kurz je koncipován jako jednodenní s odpolední exkurzí na zařízení zabývající se kompostováním. Školení je důležité i z pohledu vzájemného se setkávání a výměny zkušeností mezi účastníky kurzu. Celé školení zvýší znalosti účastníků v oboru a přinese nové možnosti spolupráce mezi jednotlivými účastníky.

Náplň školení

 • Evidence biomasy, výkaznictví, podávání hlášení do ISPOP
 • Možnosti kompostování a likvidace netradičních odpadů
 • Opatření proti dopadům vlivu sucha na půdu v návaznosti na kompostování
 • Konvenční a nové technologie používané při kompostování
 • Nová legislativa pro provozovatele kompostáren a podobných zařízení
 • Dotační možnosti pro nové kompostárny a dovybavení stávajících provozů
 • Praktické zkušenosti z provozu konvenční kompostárny

Hlavní otázky semináře v Želivci:

 • Jaká jsou možnosti auditu při zlepšování provozu a snižování provozních rizik kompostárny
 • Jaké jsou postupy změn provozní dokumentace zařízení a kdy je třeba je provádět
 • Jakým využít zavedení EMS podle normy ISO 14000 pro rozvoj kompostárny?
 • Jaké jsou technické a legislativní možnosti vyvedení výmětů z kompostárny z režimu odpadů do režimu biopaliva?
 • Jaký je potenciál zvýšení produkce bioodpadů při zavedení separace ve bioodpadů z SKO ve městech a jak ho zjistit?

 

Místo konání: Kompostárna Želivec, Hlavní 499, Sulice Želivec 251 68

Součást školení a cena

Školení je pro účastníky ZDARMA. V rámci školení budou zahrnuty veškeré materiály týkající se řešené problematiky, výukové hodiny, exkurze, oběd, drobné občerstvení.

V případě zájmu o přihlášení více jak 2 osob, využijte prosím registrační formulář opakovaně.

Registrace: kapacita vyčerpána

DŮLEŽITÉ: Po úspěšném přihlášení Vám na email účastníka 1 přijde během cca 1-2 hodin potvrzovací email, že Vaše registrace proběhla v pořádku. Pokud takový email neobdržíte, pravděpodobně došlo k problému a, prosím, vyplňte registraci znova.

Informace o osobních údajích:

Subjekt údajů dává svou registrací souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tedy jména, příjmení, emailu a jiných kontaktních údajů spolkem CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s., sídlo Drnovská 507/73, 161 00 Praha, IČ: 61383929, DIČ CZ61383929. CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s. zpracuje osobní údaje pro účely zasílání pozvánek na budoucí akce, informování o aktivitách CZ Biom a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím emailu. Subjekt údajů má možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat dopisem nebo emailem na sekretariat@biom.cz.

(V případě nesouhlasu Vám CZ Biom nebude moci zasílat informační emaily a veškerá komunikace bude muset probíhat korespondencí!)

.